wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Kwiecień 2023

Kwiecień 2023

Kampania składania wniosków o płatności za 2023 rok
Do 15 maja ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także pomagają w sporządzeniu wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi.

XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”
Targi odbędą się na terenie siedziby WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniach 22-23 kwietnia br. W programie targów zaplanowano prezentację: roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych; maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej; zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów; instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; nawozów i środków ochrony roślin; rękodzielnictwa; kuchni regionalnej; instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa i szkół rolniczych. Zapraszamy wystawców i zwiedzających do udziału w targach. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

„Tradycje i zwyczaje Świąt Wielkanocnych” seminarium 04 kwietnia 2023 r.  
Seminarium odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Kukowie, gm. Olecko. Zaprezentowane zostaną tradycje wielkanocne, m.in. wykup, czyli chodzenie po allelui oraz przeprowadzone zostaną warsztaty rękodzielnicze stroików wielkanocnych. Organizator bezpośredni: Maria Kapuścińska, starszy specjalista SWGD, tel. 665 892 311.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Etapy powiatowe przeprowadzają Zespoły Doradców w każdym powiecie w okresie od 3 kwietnia do 09 czerwca. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 20 czerwca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR oraz w siedzibach ZD.

Polski e-bazarek
Zapraszamy rolników i konsumentów do korzystania z platformy internetowej, dzięki której rolnik bezpłatnie zarejestruje swoje ogłoszenie, łatwo sprzeda towar i zyska darmową promocję, a klient znajdzie ciekawe oferty (z całej Polski) oraz kupi produkty w cenach producenta, bez marży. Więcej informacji o warmińsko-mazurskim e-bazarku udzieli Mirosław Fesnak, kierownik Sekcji Wydawnictw i Informacji, tel. 605 098 542. Zachęcamy również do kontaktu z najbliższym doradcą terenowym w sprawach promocji swoich produktów na powiatowych grupach w serwisie Facebook.

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowi wykaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza ułatwi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergiczny. Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-mazurskie jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zapraszamy właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sieci do współpracy.

WMODR realizuje projekt szkoleniowy pn. „Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne” w ramach poddziałania 1.1 PROW 2014-2020
W okresie wrzesień 2022 r. - czerwiec 2024 r. Ośrodek przeprowadzi 110 szkoleń dla 2200 rolników i ich domowników. Celem szkoleń jest przekazanie wiedzy w zakresie odtwarzania, ochrony i wzbogacenia ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem poprzez poprawę gospodarski wodnej, w tym nawożenia i stosowania pestycydów. Szkolenia odbywają się w każdej gminie naszego województwa. O udział w szkoleniu należy zapytać swojego doradcę terenowego.

WMODR realizuje operację doradczą w ramach poddziałania 1.2 PROW 2014-2020
Jednostki doradztwa rolniczego oraz instytuty naukowe realizują operację, której celem jest upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności. Osiągnięcie celu głównego będzie możliwe poprzez założenie obiektów demonstracyjnych oraz przeprowadzenie cyklu szkoleń praktycznych dla zorganizowanych grup tematycznych. Na terenie całego kraju powstanie 235 obiektów demonstracyjnych, które odwiedzi (kilkukrotnie) 8 773 odbiorców ostatecznych szkoleń praktycznych. Nad poprawnością merytoryczną prowadzenia obiektów demonstracyjnych czuwać będzie 60 opiekunów naukowych oraz 320 doradców rolniczych. Operacja realizowana jest w terminie czerwiec 2022 r. – grudzień 2024 r. Koordynator operacji na województwo warmińsko-mazurskie: Monika Szóstek, specjalista DRE, tel. 723 991 250.

WMODR świadczy usługi doradcze w ramach poddziałania 2.1 PROW na lata 2014-2020
WMODR realizuje dwa 2-letnie programy doradcze, łącznie dla 1 964 gospodarstw rolnych. Doradcy w każdym z tych gospodarstw świadczą usługi dostosowane do potrzeb danego gospodarstwa. Programy doradcze są współfinansowane ze środków EFRROW, dlatego realizowane są bez pobierania jakichkolwiek opłat.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik