wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Marzec 2023

Marzec 2023

WMODR zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia dotyczące wsparcia na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027
Szkolenia odbywają się w każdej gminie województwa warmińsko-mazurskiego w miesiącach luty i marzec 2023 roku. Podczas spotkań przekazywana jest aktualna wiedza na temat:

 • nowych wymogów (warunkowości) i zasad ubiegania się o płatności bezpośrednie w kampanii 2023, w tym wsparcia do produkcji oraz do ekoschematów;
 • wsparcia małych gospodarstw i młodych rolników oraz inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność;
 • interwencji środowiskowo-klimatycznych, w szczególności programów rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego;
 • wsparcia małej przedsiębiorczości i małego przetwórstwa, w tym rolniczego handlu detalicznego.

Zapraszamy zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach do Zespołów Doradców działających w każdym powiecie naszego województwa. Szkolenia są otwarte dla każdego.

Kampania składania wniosków o płatności za 2023 rok
Od 15 marca, jak co roku, ARiMR rozpocznie przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i innych płatności. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

W marcu br. odbędą się następujące spotkania seminaryjne:

 • 07 marca 2023 r., w gospodarstwie JAN-SAD w Sętalu, odbędzie się pokaz cięcia i formowania drzew i krzewów owocowych. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Maja Jurczak, główny specjalista ds. ogrodnictwa, tel. 665 991 329.
 • 14 marca 2023 r., w Wiejskim Centrum Inicjatyw w Giżach k/Olecka, odbędzie się seminarium pn. „Wykorzystanie nowych technologii w uprawach ograniczających straty składników pokarmowych”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Piotr Michniewicz, specjalista ds. produkcji roślinnej, tel. 695 550 979.
 • 21 marca 2023 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie oraz z możliwością połączenia online, odbędzie się seminarium pn. „Nowe możliwości wsparcia i rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Agnieszka Stajszczak, specjalista DROW, tel. 665 830 954.
 • 22 marca 2023 r., w formie online, odbędzie się spotkanie pn. „Warunkowość, płatności bezpośrednie, ekoschematy, dopłaty do produkcji”. Udział w spotkaniu potwierdzili pracownicy Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Renata Gazda, kierownik Działu Ekonomiki i Zarządzania Gospodarstwem Rolnym, tel. 665 890 151.
 • 23 marca 2023 r., w siedzibie WMODR w Olsztynie oraz z możliwością połączenia online, odbędzie się spotkanie pn. „Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne i Rolnictwo ekologiczne w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027”. Udział w spotkaniu potwierdzili pracownicy Departamentu Płatności Bezpośrednich MRiRW. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Małgorzata Razminas, starszy specjalista DRE, tel. 695 990 243.
 • 28 marca 2023 r. w siedzibie WMODR w Olsztynie oraz z możliwością połączenia online, odbędzie się seminarium pn. „Aktualne problemy w stadach bydła mięsnego”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Sylwia Walesieniuk, starszy specjalista ds. produkcji zwierzęcej, tel. 665 880 978.
 • 28-29 marca 2023 r., w Olsztynie oraz wyjazdowo na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, odbędą się warsztaty pn. „Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej - prezentacja dobrych praktyk rolniczych - warsztaty i demonstracje” w ramach projektu BRANCHES realizowanego z programu HORYZONT 2020. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Agnieszka Pyzel, specjalista ds. projektów z udziałem środków europejskich, tel. 665 690 624.

Marzec to miesiąc szkoleń
W marcu doradcy terenowi przeprowadzą szkolenia, które mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji branżowych. Organizujemy również szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, których ukończenie daje rolnikowi uprawnienia w powyższym zakresie na okres 5 lat. Plan szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce /Szkolenia/.

XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze, 22-23 kwietnia 2023 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy już dziś wystawców do zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zaplanowania kwietniowego weekendu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Dokumenty dla Wystawców można pobrać TUTAJ. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071.

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2023
W dniach 12 czerwca-06 lipca br. zapraszamy na 19 powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.
Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik