wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Luty 2023

Luty 2023

WMODR zaprasza wszystkich zainteresowanych na szkolenia dotyczące wsparcia na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027
Szkolenia odbędą się w każdej gminie województwa warmińsko-mazurskiego w miesiącach luty i marzec 2023 roku. Podczas spotkań przekazana zostanie aktualna wiedza na temat:

  • nowych wymogów (warunkowości) i zasad ubiegania się o płatności bezpośrednie w kampanii 2023, w tym wsparcia do produkcji oraz do ekoschematów;
  • wsparcia małych gospodarstw i młodych rolników oraz inwestycji w gospodarstwach rolnych zwiększających konkurencyjność;
  • interwencji środowiskowo-klimatycznych, w szczególności programów rolnośrodowiskowych i rolnictwa ekologicznego;
  • wsparcia małej przedsiębiorczości i małego przetwórstwa, w tym rolniczego handlu detalicznego.

Zapraszamy zainteresowanych do zgłoszenia chęci udziału w szkoleniach do Zespołów Doradców działających w każdym powiecie naszego województwa. Szkolenia są otwarte dla każdego.

W lutym br. odbędą się dwa spotkania seminaryjne:

  • 14 lutego 2023 r. webinarium pn. „Jakość i bezpieczeństwo żywności”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Monika Hodór, starszy specjalista WGD, tel. 665 870 019.
  • 21 lutego 2023 r. seminarium pn. „Rolniczy handel detaliczny szansą rozwoju gospodarstw rolnych”, siedziba WMODR w Olsztynie, przy ul. Jagiellońskiej 91. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Marta Bieciuk, kierownik sekcji WGD, tel. 665 890 142.

Luty to miesiąc szkoleń
W lutym i marcu doradcy terenowi przeprowadzą szkolenia, które mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji branżowych. Organizujemy również szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony roślin, których ukończenie daje rolnikowi uprawnienia w powyższym zakresie na okres 5 lat. Plan szkoleń zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce /Szkolenia/.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

  • „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar nawadniania w gospodarstwie” – nabór trwa od 31 stycznia do 01 marca br.;
  • „Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar zielona energia w gospodarstwie” – nabór trwa od 31 stycznia do 01 marca br..

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze, 22-23 kwietnia 2023 r.
Targi odbędą się na terenie siedziby Ośrodka w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91. Zapraszamy już dziś wystawców do zgłaszania udziału w wydarzeniu, a zwiedzających do zaplanowania kwietniowego weekendu z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, specjalista DROW, tel. 695 551 071.

III Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2023
W dniach 12 czerwca-06 lipca br. zapraszamy na 19 powiatowych spotkań polowych. We współpracy z właścicielami gospodarstw demonstracyjnych, naukowcami, przedstawicielami firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicielami samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, w ramach powiatu, przeprowadzone zostaną praktyczne sesje na poletkach uprawowych. Będziemy chcieli pokazać i promować, m.in. bioróżnorodność roślin uprawnych oraz odmiany o podwyższonej tolerancji na suszę i inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Celem III Warmińsko-Mazurskich Dni Pola jest umożliwienie rolnikom porównania w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, potencjału odmian roślin uprawnych, systemów ochrony roślin i nawożenia. Poprzez udział w spotkaniach umożliwimy rolnikom podjęcie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. Wyniki z prowadzonej działalności upowszechnieniowej Ośrodka, zebrane w zwarte opracowane, zostaną opublikowane i przekazane do ogólnego użycia. Będą wykorzystywane także przez doradców w ich codziennej pracy doradczo-informacyjno-szkoleniowej.

Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy z WMODR w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik