wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Styczeń 2023

Styczeń 2023

Promocja rolnictwa i obszarów wiejskich prowadzona przez WMODR w roku 2023
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje szereg działalności, których celem jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obok działań upowszechniających wiedzę oraz działań szkoleniowych, doradczych i informacyjnych podejmowane są te, które promują produkty żywnościowe oraz popularyzują wyróżniające się osiągnięcia produkcyjne, godne naśladowania postawy rolników oraz efektywne metody organizacji pracy w gospodarstwie.

Zapraszamy już dziś do zapoznania się z planowanymi przez WMODR imprezami targowymi/wystawami i formami konkursowymi w roku 2023.

TARGI/WYSTAWY:

 • 22-23.04.2023 r. XIII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”, miejsce: siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91;
 • 26-27.08.2023 r. XXIX Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”, miejsce: teren lotniska w Gryźlinach;
 • 26-27.08.2023 r. Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych, miejsce: teren lotniska w Gryźlinach.

KONKURSY:

 • "Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”; realizacja: marzec-czerwiec; adresaci: rolnicy, absolwenci szkół rolniczych w wieku 18-35 lat; specjalista prowadzący: Paulina Jaskólska, tel. 665 690 378;
 • "Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”, realizacja: maj; adresaci: właściciele gospodarstw agroturystycznych; specjalista prowadzący: Marta Dudek, tel. 665 892 846;
 • "Dobre praktyki we wprowadzaniu innowacji w gospodarstwach rolnych z wykorzystaniem środków z PROW 2014-2020”, realizacja: czerwiec; adresaci: rolnicy, domownicy rolników; specjalista prowadzący: Agnieszka Stajszczak, tel. 665 830 954;
 • "Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności", realizacja: sierpień; adresaci: rolnicy, domownicy rolników, uczniowie szkół rolniczych, studenci zaocznych kierunków rolniczych; specjalista prowadzący: Marianna Grażyna Kuczyńska, tel. 697 632 452;
 • „Konkurs na największą dynię”, realizacja: październik; adresaci: rolnicy, ogrodnicy, działkowcy; specjalista prowadzący: Maja Jurczak, tel. 665 991 329;
 • „Konkurs na regionalną potrawę wigilijną”, realizacja: grudzień; adresaci: koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Marta Bieciuk, tel. 665 890 142;

Oprócz konkursów organizowanych przez WMODR, prowadzić będziemy w toku codziennej pracy doradczej, typowanie gospodarstw do prestiżowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, promujących, m.in. przedsiębiorczość rolną, takich jak:

 • Agroliga;
 • Sposób na sukces;
 • Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne;
 • Bezpieczne gospodarstwo rolne;
 • Rolnik - Farmer Roku;
 • Pszczelarz Roku.

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty – spełnienie wymagań określonych w regulaminach oraz chęć poddania ocenie stopnia spełnienia tych wymagań, kwalifikują do udziału w konkursach. Zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Szczegóły konkursów zamieszczane będą ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej wmodr.pl oraz na profilu facebook.com/wmodr.olsztyn.

Zachęcamy do stałego kontaktu z doradcami terenowymi w tematyce promocji rolnictwa i wszelkich innych związanych z tą branżą.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik