WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Czerwiec 2022

Czerwiec 2022

II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2022
W okresie od 6 czerwca do 7 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 spotkań polowych organizując II Warmińsko-Mazurskie Dni Pola. Do udziału w spotkaniach z rolnikami zaprosiliśmy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa. Doświadczenie organizacji dni pola z poprzedniego roku pokazało nam, że są to spotkania oczekiwane, głównie z powodu możliwości bezpośredniego kontaktu między osobami zainteresowanymi rozwojem rolnictwa, a więc wzrostem ilościowym produkcji i poprawą jakości surowca. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą III Krajowym Dniom Pola 2022 w Poświętnym odbywającym się pod hasłem „#rolnictwo przyszłości”. Harmonogram wydarzenia dostępny jest TUTAJ.

Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych przez Ośrodek:

  • 07 czerwca br., w świetlicy Stowarzyszenia „Mazurska Kraina” w Giżach (pow. olecki), odbędzie się seminarium pn. „Fundacje i stowarzyszenia przyjazne ekonomii społecznej na obszarach wiejskich”. Oprócz teoretycznych zasad tworzenia tego typu podmiotów, przedstawiciele wybranych podmiotów opowiedzą o swojej drodze i swoich doświadczeniach. Kontakt do organizatora: Jadwiga Weisbrod, tel. 665 891 872.
  • 21 czerwca br., w siedzibie WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, odbędzie się finał wojewódzki Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie. W finale udział wezmą zwycięzcy eliminacji powiatowych. Olimpiada jest doskonałą formą promocji wiedzy rolniczej oraz jej znaczenia w procesie decyzji produkcyjnych.
  • Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego - harmonogramy szkoleń dostępne są na www.wmodr.pl oraz w aplikacji na telefony komórkowe ODR Olsztyn. Informacje o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każdego doradcy terenowego. Ośrodek proponuje szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, żywienia bydła mlecznego, bieżących informacji o działaniach PROW na lata 2014-2020, rachunkowości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020, w których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Wieczór wspomnień z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
28 maja br. odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane” oraz wręczenie nagród jego laureatom. Efektem konkursu jest tomik wspomnień zawierający 25 prac o życiu ludzi zwykłych i niezwykłych. Relacja z przebiegu uroczystości znajduje się TUTAJ.

XXVIII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”
Targi odbędą się w dniach 3-4 września br. na terenie lotniska w Gryźlinach. Zaprezentowana zostanie szeroka oferta maszyn rolniczych i urządzeń do produkcji żywności. Nie zabraknie roślin, artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych. Nabyć będzie można wyroby regionalne i tradycyjne. Targom towarzyszyć będzie Warmińsko-Mazurska Wystawa Zwierząt Hodowlanych – bogaty dorobek hodowców z Warmii i Mazur zostanie ukazany szerokiemu gronu odbiorców. Wystawców prosimy o kontakt z komisarzem targów – Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik