WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Kwiecień 2022

Kwiecień 2022

XII Wiosenne Targi Ogrodnicze „Pamiętajcie o ogrodach”
Targi odbędą się na terenie siedziby WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91 w dniach 23-24 kwietnia br. W programie targów zaplanowano prezentację: roślin i artykułów szkółkarskich, sadowniczych i ogrodniczych; maszyn i urządzeń do produkcji ogrodniczej; zabudowy, wyposażenia i aranżacji ogrodów; instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii; nawozów i środków ochrony roślin; rękodzielnictwa; kuchni regionalnej; instytucji i organizacji rolniczych działających na rzecz rolnictwa i szkół rolniczych. Zapraszamy wystawców i zwiedzających do udziału w targach. Komisarzem targów jest Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

Zapraszamy do udziału w formach szkoleniowych organizowanych przez WMODR
Na terenie wszystkich powiatów województwa odbywają się szkolenia poświęcone zagadnieniom produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochronie środowiska, pomocowym środkom finansowym przeznaczonym na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, a także aspektom organizacyjnym gospodarstwa rolnego. Informacje o tematyce, terminach i miejscach spotkań można uzyskać u doradców gminnych, na stronie internetowej Ośrodka oraz aplikacji na telefony komórkowe „ODR Olsztyn”.
W kwietniu szczególnej Państwa uwadze polecamy webinaria:

  • 5 kwietnia pn. „Perspektywy chowu i hodowli bydła mięsnego na Warmii i Mazurach”;
  • 12 kwietnia pn. „Ogrodnictwo potrzebuje innowacji – o korzyściach z wdrażania nowoczesnych rozwiązań”;
  • 28 kwietnia pn. „Agroturystyka od kuchni”;

a także warsztaty stacjonarne (i zdalne) w ramach projektu Branches z Programu Horyzont 2020:

  • 24 kwietnia pn. „Lokalne systemy biogospodarki i energii odnawialnej – dobre praktyki w zakresie łańcuchów wartości i polityk”, w siedzibie WMODR w Olsztynie.

Szczegóły ww. spotkań oraz kontakt do organizatorów bezpośrednich, zamieszczone są na stronie internetowej Ośrodka.

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie
Zapraszamy osoby w wieku 18-35 lat z województwa warmińsko-mazurskiego prowadzące, bądź zamierzające prowadzić gospodarstwo rolne, do udziału w Olimpiadzie. Etapy powiatowe przeprowadzają Zespoły Doradców w każdym powiecie w okresie od 1 kwietnia do 31 maja. Finał wojewódzki odbędzie się w siedzibie WMODR w Olsztynie w dniu 21 czerwca br. Regulamin Olimpiady dostępny jest w siedzibie WMODR oraz w siedzibach ZD.

Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych
W dniach 7-8 maja br., na ul. Stary Rynek w Elblągu, już po raz drugi, Ośrodek przeprowadzi spotkanie producentów żywności z Warmii, Mazur i Powiśla z konsumentami. Wydarzenie będzie promować produkty regionalne i tradycyjne. Będzie również okazją do pozyskania wiedzy o produkcji żywności, krótkich łańcuchach dostaw oraz nawiązania kontaktów między wystawcami a konsumentami. Ponadto wystawcy będą mieli możliwość wymiany doświadczeń między sobą, także w zakresie prowadzenia różnych form działalności.

Kampania składania wniosków o płatności za 2022 rok
Do 16 maja ARiMR przyjmuje wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, by płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020
Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa rolniczego w zakresie działań i poddziałań PROW na lata 2014-2020, w których prowadzone są aktualnie nabory wniosków oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowi wykaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza ułatwi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergiczny. Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-mazurskie jest dr inż. Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zapraszamy właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sieci do współpracy.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik