WMODR >> Aktualności >> Z życia WMODR >>

Luty 2022

Luty 2022

Konkursy organizowane przez WMODR w roku 2022
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje szereg działalności, których celem jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obok działań upowszechniających wiedzę, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych podejmowane są te, które popularyzują wyróżniające się osiągnięcia produkcyjne, godne naśladowania postawy rolników oraz efektywne metody organizacji pracy w gospodarstwie.

Zapraszamy już dziś do zapoznania się z planowanymi przez WMODR konkursami w roku 2022:

 • Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”; realizacja: marzec-czerwiec; adresaci: rolnicy, absolwenci szkół rolniczych w wieku 18-35 lat; specjalista prowadzący: Ewa Reut, tel. 665 920 617.
 • „Najlepsze gospodarstwo agroturystyczne z tradycjami”; realizacja: kwiecień-czerwiec; adresaci: właściciele gospodarstw agroturystycznych; specjalista prowadzący: Renata Kierska, tel. 665 892 846.
 • „Rolnictwo to moja pasja – konkurs fotograficzny”; realizacja: czerwiec; adresaci: mieszkańcy obszarów wiejskich; specjalista prowadzący: Joanna Zarucka, tel. 665 892 879.
 • „Najciekawsza działalność pozarolnicza na obszarach wiejskich”; realizacja: czerwiec-lipiec; adresaci: rolnicy; specjalista prowadzący: Aleksandra Szwacka-Skiendziul, tel. 665 830 954.
 • „Najciekawsza zagroda edukacyjna Warmii i Mazur”; realizacja: III kwartał; adresaci: właściciele zagród edukacyjnych; specjalista prowadzący: Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.
 • „Agroliga – etap wojewódzki konkursu”; realizacja: sierpień; adresaci: rolnicy, agrofirmy; specjalista prowadzący: Agnieszka Sołtysiak, tel. 665 891 386.
 • „Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności – konkurs wiedzy"; realizacja: sierpień-wrzesień; adresaci: mieszkańcy obszarów wiejskich, uczniowie szkół rolniczych i leśnych, studenci zaocznych kierunków rolniczych; specjalista prowadzący: Marianna Grażyna Kuczyńska, tel. 697 632 452.
 • „Konkurs na największą dynię”; realizacja: październik; adresaci: rolnicy, ogrodnicy, działkowcy; specjalista prowadzący: Maja Jurczak, tel. 665 991 329.
 • „Lokalnie i z pomysłem na talerzu”; realizacja: IV kwartał; adresaci: koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Monika Hodór, tel. 665 870 019.
 • „Konkurs na regionalną potrawę wigilijną”; realizacja: grudzień; adresaci: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia; specjalista prowadzący: Marta Bieciuk, tel. 665 890 142.

Oprócz konkursów organizowanych przez WMODR, prowadzić będziemy w toku codziennej pracy doradczej, typowanie gospodarstw do prestiżowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, promujących przedsiębiorczość rolną, takich jak:

 • Agroliga;
 • Sposób na sukces;
 • Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne;
 • Rolnik - Farmer Roku.

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty – spełnienie wymagań określonych w regulaminach oraz chęć poddania ocenie stopnia spełnienia tych wymagań, kwalifikują do udziału w konkursach.

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Szczegóły konkursów zamieszczane będą ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej wmodr.pl oraz na profilu facebook.com/wmodr.olsztyn.

Zachęcamy do stałego kontaktu z doradcami terenowymi, również w tematyce konkursów.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik