WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Listopad 2021

Zapraszamy do udziału w spotkaniach informacyjno-szkoleniowych organizowanych przez WMODR w listopadzie i grudniu br.

  • 10 listopada, webinarium pn. „Rozwiązania technologiczne z zakresu zbioru roślin i przechowywania plonów z uwzględnieniem metod ograniczania ryzyka rozprzestrzeniania się agrofagów kwarantannowych ziemniaka”, organizator: Piotr Michniewicz, Specjalista ds. produkcji roślinnej, tel. 695 550 979.
  • 23 listopada, konferencja stacjonarno-internetowa pn. „Intensyfikacja w rolnictwie ekologicznym”, siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, organizator: Małgorzata Razminas, Starszy specjalista ds. rolnictwa ekologicznego, tel. 695 990 243.
  • 25 listopada, konferencja stacjonarna pn. „Aktualne problemy w uprawie zbóż”, siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, organizator: Agnieszka Sołtysiak, Kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.
  • 1 grudnia, konferencja stacjonarna pn. „Dobrostan zwierząt. Współczesne wyzwania w chowie i hodowli”, siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, organizator: dr Rodian Pawłowski, Starszy specjalista ds. chowu i hodowli trzody chlewnej, tel. 695 550 460.
  • 2 grudnia, konferencja stacjonarna pn. „Pierwsze efekty w hodowli koni zimnokrwistych w typie ardeńskim w województwie warmińsko-mazurskim”, siedziba WMODR w Olsztynie przy ul. Jagiellońskiej 91, organizator: Jerzy Bancewicz, Główny specjalista ds. chowu i hodowli koni, tel. 697 632 064.
  • 8 grudnia, webinarium podsumowujące operację powołania i funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody, organizator: dr Paweł Urbanowicz, Starszy specjalista ds. ochrony środowiska, tel. 665 895 606.

Spotkania stacjonarne odbędą się w zaplanowanej formule, o ile sytuacja epidemiczna w kraju na to pozwoli.

Szkolenia organizowane przez Powiatowe Zespoły Doradztwa Rolniczego
Harmonogramy szkoleń dostępne są na www.wmodr.pl oraz w aplikacji „ODR Olsztyn” na telefony komórkowe. Informacje o planowanych szkoleniach i pokazach można uzyskać u każdego Doradcy Gminnego. Ośrodek proponuje szkolenia o tematyce dotyczącej, m.in.: integrowanej ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, żywienia bydła mlecznego, bieżących informacji o działaniach PROW na lata 2014-2020, rachunkowości rolnej, sprzedaży bezpośredniej, rolniczego handlu detalicznego.

Krajowa Sieć Gospodarstw Demonstracyjnych
Sieć utworzona została przez Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, w ścisłej współpracy z 16 wojewódzkimi ośrodkami doradztwa rolniczego. Gospodarstwa demonstracyjne, od lat, są dla rolników miejscem zdobywania wiedzy i doświadczenia, szczególnie cennym z uwagi na pokazywanie rozwiązań aktualnych i realnych. W gospodarstwie demonstracyjnym rolnicy mają możliwość poczynienia obserwacji, porównania ze swoimi sposobami gospodarowania, a także wymiany doświadczeń. Tworzona aktualnie strona internetowa – www.gospodarstwademonstracyjne.cdr.gov.pl – stanowić będzie wykaz gospodarstw wraz z ich charakterystyką. Taka baza ułatwi kontakty oraz pozwoli jednostkom doradztwa rolniczego realizować zadania upowszechnieniowe, szkoleniowe i informacyjne w sposób synergiczny. Koordynatorem sieci na województwo warmińsko-mazurskie jest dr Rodian Pawłowski, tel. 695 550 460. Zapraszamy właścicieli gospodarstw zainteresowanych udziałem w sieci do współpracy.

Lokalne Partnerstwa ds. Wody
WMODR, przy wsparciu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, od 2020 roku realizuje koncepcję tworzenia na terenie województwa warmińsko-mazurskiego Lokalnych Partnerstw Wodnych (LPW). Podjęta inicjatywa LPW ma na celu zwiększenie roli lokalnych społeczności w rozwiązywaniu problemów dotyczących planowania inwestycji i zarządzania wodą oraz zacieśnienie współpracy wszystkich podmiotów działających, zarówno na szczeblu regionalnym, jak i lokalnym w zakresie racjonalnego gospodarowania wodą ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb obszarów wiejskich i rolnictwa. Pierwsze, pilotażowe, partnerstwo powstało w 2020 roku na terenie powiatu braniewskiego. W roku bieżącym partnerstwa zawiązały się w 9 powiatach. W roku 2022 powstanie 9 partnerstw w pozostałych powiatach naszego województwa. Wojewódzkim koordynatorem partnerstw jest dr Paweł Urbanowicz, tel. 665 895 606.

Współpraca WMODR ze szkołami branżowymi województwa warmińsko-mazurskiego
W dniu 19 października Dyrekcja WMODR spotkała się z Dyrektorami szkół branżowych z województwa warmińsko-mazurskiego kształcących w zawodach, dla których ministrem właściwym jest minister ds. rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych. Było to spotkanie inicjujące cykl rozmów nt. obszarów współpracy, zwiększenia symbiotycznego udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, prowadzenia działań mających na celu transfer wiedzy, w tym szczególnie poprzez przedstawianie dobrych praktyk oraz wzrostu świadomości i podniesienia poziomu wiedzy uczniów w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik