WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Wrzesień 2021

XXVII Jesienne Targi Rolnicze „Wszystko dla rolnictwa”, 04-05.09.2021 r.
Zapraszamy do odwiedzenia targów przy ul. Jagiellońskiej 91 w Olsztynie. Honorowy patronat nad targami objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Wojewoda Warmińsko-Mazurski. Jesienne Targi Rolnicze "Wszystko dla rolnictwa" to przedsięwzięcie promujące rolnictwo i płody produkcji rolnej z regionu Warmii, Mazur i Powiśla. Są one doskonałą okazją do korzystania z porad specjalistów i doradców rolnych, wymiany doświadczeń oraz zapoznania się z nowinkami technologicznymi w dziedzinie rolnictwa. Podczas targów odbędą się występy artystyczne, a dla wystawców zorganizowane zostaną konkursy „Hit Targów” i „Najładniejsze stoisko”. Osoba do kontaktu: Komisarz targów Pan Mirosław Fesnak, tel. 605 098 542.

BioTech 2.0 w Olsztynku w dniach 10-12.09.2021 r.
Zapraszamy, wraz z Ostoją Natury, na trzydniowe wydarzenie przedstawiające prowadzenie i zarządzanie produkcją żywności wysokiej jakości. Główne wydarzenie to konferencja w dniu 12.09.2021 r. w Olsztynku przy targowisku miejskim, ul. Kościuszki 6d. Bloki tematyczne konferencji to: przyszłość rolnictwa, rolnictwo regeneratywne, prezentacje wybranych finalistów programu SmartRural21. Dwa dni poprzedzające konferencję (10 i 11 września) będą mieć charakter warsztatowy nt. organizacji krótkiego łańcucha dostaw w małym i średnim gospodarstwie ekologicznym oraz rolnictwa regeneratywnego w praktyce. Osoba do kontaktu: kierownik DRE Pani Urszula Anculewicz, tel. 697 632 088.

Konferencja naukowa nt. owadów jako alternatywnego źródło białka
14 września 2021 r., w siedzibie Ośrodka w Olsztynie, odbędzie się konferencja naukowa pn. „Owady jako alternatywne źródło białka w żywieniu zwierząt i ludzi” w ramach projektu współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju programu GOSPOSTRATEG realizowanego przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Osoba do kontaktu: broker SIR WMODR Pan Marcin Nowicki, tel. 665 880 108.

Warmińsko-Mazurskie Dożynki Wojewódzkie
Dyrekcja, specjaliści i doradcy Ośrodka będą uczestniczyć w wojewódzkich obchodach święta rolników w dniu 19.09.2021 r. w Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku. Dożynki to czas podziękowania za plony, prośby o urodzaj w następnych latach oraz zwieńczenie ciężkich prac polowych. To również doskonała okazja do spotkania się rolników. Zapraszamy do odwiedzenia stoiska doradczego WMODR.

Targi eBazarek w Elblągu w dniach 25-26.09.2021 r.
Zapraszamy w dniach 25-26.09.2021 r. na ul. Stary Rynek w Elblągu do odwiedzenia targów prezentujących i promujących wyroby lokalnych producentów rolnych. Wydarzenie o nazwie „Polski e-bazarek szansą promocji lokalnych producentów rolnych”, będzie doskonałą okazją do uzyskania informacji o krótkich łańcuchach dostaw, nawiązania kontaktów pomiędzy wystawcami a konsumentami. Również sami wystawcy będą mieli okazję do wymiany doświadczeń między sobą. Podczas targów odbędą się występy artystyczne, a z udziałem wystawców przeprowadzony zostanie konkurs „Na najciekawsze stoisko”. Osoba do kontaktu: specjalista SWGD Pan Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071.

KSOW – operacje doradcze realizowane przez WMODR w 2021 roku
Ośrodek, w ramach Schematu II Pomocy Technicznej "Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w zakresie konkursu nr 5/2021 ogłoszonego przez Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego, realizuje następujące operacje doradcze:

  • ”Innowacyjne rozwiązania w hodowli owiec i kóz w rozwoju przedsiębiorczości obszarów wiejskich”,
  • „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”,
  • „Polski e-bazarek - szansą promocji lokalnych producentów rolnych",
  • „Promocja dziedzictwa kulturowego Warmii i Mazur”.

Łączna kwota dofinansowania operacji: 133 347,76 zł. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich (KSOW) pomaga rozwijać obszary wiejskie poprzez tworzenie sieci kontaktów. Z praktycznego punktu widzenia KSOW wspomaga optymalne wykorzystanie polityki zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich przede wszystkim umożliwiając lepszy przepływ informacji między podmiotami zaangażowanymi w projektowanie, realizację i ewaluację strategii i programów rozwoju wsi.
Pomysły na ww. operacje pochodzą z codziennej pracy specjalistów Ośrodka z rolnikami, innymi mieszkańcami obszarów wiejskich, doradcami terenowymi oraz przedstawicielami podmiotów, dla których rolnictwo stanowi oś funkcjonowania, stąd też odpowiadają na realne potrzeby i poszukują rozwiązań zidentyfikowanych problemów. Takie też cele przyświecały specjalistom Ośrodka konstruującym propozycje operacji na rok 2021 przedstawione do konkursu.
Szczegóły dotyczące poszczególnych operacji, w tym warunki udziału, zamieszczane są na stronie internetowej Ośrodka w zakładce "Aktualności".

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik