WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Kwiecień 2021

Zapraszamy do korzystania z internetowych form przekazywania wiedzy przez WMODR

Seminaria online:

 • 16 kwietnia 2021 r. odbędzie się seminarium pn. „Produkcja ziemniaka. Metody ograniczenia bakteriozy pierścieniowej oraz agrofagów kwarantannowych ziemniaka”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Mirosław Sadowski, specjalista WMODR, tel. 695 990 246.
 • 20 kwietnia 2021 r. odbędzie się seminarium pn. „Choroby cywilizacyjne – czym są i jak im zapobiegać”. Osobą odpowiedzialną za sprawy merytoryczne spotkania jest Maria Kapuścińska, specjalista WMODR, tel. 665 892 311.

Zachęcamy do zapoznania się z programami planowanych spotkań. Zamieszczone są one na stronie internetowej Ośrodka wraz z informacją o sposobie zarejestrowania się.

Szkolenia online - są organizowane przez doradców terenowych i mają na celu przekazanie najświeższych i ważnych informacji branżowych. Plan szkoleń online zamieszczony jest na stronie internetowej WMODR w zakładce szkolenia.

Rejestracji zamiaru udziału można dokonać przez stronę Ośrodka wybierając kolejno: aktualności, wieści z PZDR, ewentualnie interesujący powiat, choć w przypadku szkoleń online nie obowiązuje podział terytorialny.

Szkolenia e-learningowe - odbywają się w dogodnym dla uczestnika czasie, tzn. dzięki nadanym przez WMODR uprawnieniom (login i hasło) uczestnik otrzymuje dostęp do treści przygotowanych przez specjalistów Ośrodka i kształci się samodzielnie. Doskonała forma dla osób ceniących indywidualny tok zdobywania wiedzy. Po ukończonym szkoleniu i pozytywnym zaliczeniu testu, uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Dostępne szkolenia e-learningowe:

 • „Zakładanie i prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej przez rolników i ich domowników”;
 • „Hodowla, chów i użytkowanie zwierząt gospodarskich, w tym zasady uboju z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią”.

Rejestracji zamiaru udziału można dokonać przez stronę internetową Ośrodka w zakładce „Szkolenia e-learningowe”.

Udział w powyższych internetowych formach przekazywania wiedzy jest bezpłatny. Dokładamy wszelkich starań, aby ten kanał komunikacji Ośrodka z rolnikami i innymi mieszkańcami obszarów wiejskich charakteryzował się jakością merytoryczną, był łatwy w obsłudze i pasował do indywidualnych preferencji odbiorców.

Kampania składania wniosków o płatności za 2021 rok
Od 15 marca, jak co roku, trwa przyjmowanie przez ARiMR wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, płatności obszarowych PROW oraz płatności dobrostanowych PROW. Pracownicy WMODR udzielają doradztwa dotyczącego wymogów, które należy spełnić, aby płatności otrzymać, a także świadczą usługi wypełnienia wniosków o przedmiotowe płatności. Zapraszamy do kontaktu z doradcami terenowymi w celu omówienia szczegółów współpracy.

Nabory wniosków w ramach PROW na lata 2014-2020

 • „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej” - nabór trwa do 11 marca do 31 grudnia br.
 • „Współpraca” - nabór trwa do 29 marca do 12 maja br.
 • „Premie dla młodych rolników” – nabór trwa do 31 marca do 29 maja br.
 • „Restrukturyzacja małych gospodarstw” - nabór trwa do 31 marca do 29 maja br.
 • „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” - nabór od 15 kwietnia do 31 maja br.

Zapraszamy do korzystania z fachowego doradztwa w zakresie wymienionych działań  i poddziałań PROW na lata 2014-2020 oraz z usług sporządzania niezbędnej dokumentacji aplikacyjnej świadczonych przez pracowników Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, Oddziału w Olecku i Centrali WMODR.

Warmińsko-Mazurskie Dni Pola 2021
W okresie 14 czerwca – 09 lipca br. Ośrodek przeprowadzi 19 Powiatowych Dni Pola. Rolnicy będą mogli porównać, w warunkach lokalnych, czyli zbliżonych do występujących w ich gospodarstwach, m.in. potencjał plonowania odmian roślin uprawnych, sposoby ochrony roślin i rodzaje nawożenia. Zakładamy, że wiedza zdobyta podczas spotkań umożliwi rolnikom podejmowanie racjonalnych decyzji, aby wzmocnili oni efektywność produkcji, a poprzez to również swoją konkurencyjność. W programie spotkań planujemy, m.in.: praktyczne sesje na poletkach demonstracyjnych, wykłady przedstawicieli nauki, konsultacje z doradcami. Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki. Wydarzenie jest imprezą towarzyszącą Krajowym Dniom Pola 2021 w Minikowie odbywającym się pod hasłem „Europejski Zielony Ład na polach w Polsce”. Zapraszamy rolników, naukowców, przedstawicieli firm produkujących dla rolnictwa, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz innych instytucji i organizacji, których zakres działania obejmuje problematykę rolnictwa i wsi, do współpracy w zakresie demonstracji roślinnych. Osobą koordynującą działania upowszechnieniowe w Ośrodku jest Agnieszka Sołtysiak, kierownik Działu Technologii Produkcji Rolniczej, tel. 665 891 386.

Konkursy WMODR:

 • Najładniejsza pisanka wielkanocna - termin przesyłania zdjęć ukazujących własnoręcznie wykonaną pisankę upływa 09 kwietnia br.
 • Dobre praktyki prowadzenia działalności pozarolniczej w obiektach z zachowaniem architektury regionalnej -  zdjęcia obiektów będących przedmiotem konkursu należy przesłać do 04 czerwca br.
 • W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane – prace konkursowe w dowolnej formie literackiej zawierające wspomnienia należy dostarczyć do 30 września br.

Szczegółowe informacje o konkursach (regulaminy, karty zgłoszeń, terminy, adresy) są dostępne na stronie www.wmodr.pl.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik