WMODR >> O firmie >> Z życia WMODR >>

Styczeń 2021

Konkursy organizowane przez WMODR w roku 2021
Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie realizuje szereg działalności, których celem jest poprawa poziomu dochodów rolniczych oraz podnoszenie konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, a także wspieranie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Obok działań upowszechniających wiedzę, szkoleniowych, doradczych i informacyjnych podejmowane są te, które popularyzują wyróżniające się osiągnięcia produkcyjne, godne naśladowania postawy rolników oraz efektywne metody organizacji pracy w gospodarstwie.

Zapraszamy już dziś do zapoznania się z planowanymi przez WMODR konkursami w roku 2021:

 1. „W kręgu ogniska domowego na Warmii i Mazurach. Osoby, przedmioty, relacje na warmińsko-mazurskiej wsi XX wieku. Opowiadania wybrane”; realizacja: styczeń-wrzesień; adresaci: osoby pełnoletnie; specjalista prowadzący: Monika Hodór, tel. 665 870 019;
 2. „Konkurs na najładniejszą pisankę wielkanocną”; realizacja: marzec; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311;
 3. „Olimpiada wiedzy rolniczej, ochrony środowiska i bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie”; realizacja: marzec-czerwiec; adresaci: rolnicy, absolwenci szkół rolniczych w wieku 18-35 lat; specjalista prowadzący: Paulina Jaskólska, tel. 665 690 378;
 4. „Ogród przyjazny rodzinie i turystom”; realizacja: maj-czerwiec; adresaci: właściciele gospodarstw rolnych i agroturystycznych; specjalista prowadzący: Renata Kierska, tel. 665 892 846;
 5. „Dobre praktyki zachowania tradycyjnej architektury, z wykorzystaniem do działalności rolniczej i pozarolniczej”; realizacja: czerwiec-lipiec; adresaci: rolnicy oraz inni mieszkańcy obszarów wiejskich, właściciele budynków o zachowanych walorach architektury regionalnej; specjalista prowadzący: Aneta Długokęcka, tel. 695 550 952;
 6. „Rolnictwo to moja pasja – konkurs fotograficzny”; realizacja: lipiec-sierpień; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich; specjalista prowadzący: Joanna Zarucka, tel. 665 892 879;
 7. „Agroliga – etap wojewódzki konkursu”; realizacja: sierpień; adresaci: rolnicy, agrofirmy; specjalista prowadzący: Agnieszka Sołtysiak, tel. 665 891 386;
 8. "Ochrona środowiska, zdrowia publicznego i bezpieczeństwo żywności – konkurs wiedzy"; realizacja: sierpień-wrzesień; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich, uczniowie szkół rolniczych, studenci zaocznych kierunków rolniczych; specjalista prowadzący: Marianna Grażyna Kuczyńska, tel. 697 632 452;
 9. „Konkurs na regionalną potrawę wigilijną”; realizacja: grudzień; adresaci: koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Radosław Skudlarz, tel. 695 551 071;
 10. „Konkurs wiedzy o zwyczajach i tradycjach bożonarodzeniowych”; realizacja: grudzień; adresaci: rolnicy, inni mieszkańcy obszarów wiejskich, koła gospodyń wiejskich; specjalista prowadzący: Maria Kapuścińska, tel. 665 892 311.

Oprócz konkursów organizowanych przez WMODR, prowadzić będziemy w toku codziennej pracy doradczej, typowanie gospodarstw do prestiżowych konkursów o zasięgu ogólnopolskim, promujących przedsiębiorczość rolną, takich jak:

 • Agroliga;
 • Sposób na sukces;
 • Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne;
 • Rolnik - Farmer Roku.

Wszystkie konkursy mają charakter otwarty – spełnienie wymagań określonych w regulaminach oraz chęć poddania ocenie stopnia spełnienia tych wymagań, kwalifikują do udziału w konkursach.

Zapraszamy do współpracy w tym zakresie. Szczegóły konkursów zamieszczane będą ze stosownym wyprzedzeniem na stronie internetowej wmodr.pl oraz na profilu facebook.com/wmodr.olsztyn.

Zachęcamy do stałego kontaktu z doradcami terenowymi, również w tematyce konkursów.

Opracowanie: Małgorzata Micińska-Wąsik