wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >>

Wieści z PZDR

Płatność dla małych gospodarstw - ryczałt 225 EUR/ha

Płatność dla małych gospodarstw - ryczałt 225 EUR/ha

Data utworzenia: 25-07-2024 ; Powiat: mrągowski

Rolnik, może otrzymać płatność dla małych gospodarstw jeżeli łączna powierzchnia: gruntów objętych obszarem zatwierdzonym do podstawowego wsparcia dochodów posiadanych przez tego rolnika wynosi co najmniej 1 ha oraz użytków rolnych będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2024 roku, wynosi nie więcej niż 5...
czytaj więcej

Do rolników ekologicznych.

Do rolników ekologicznych.

Data utworzenia: 25-07-2024 ; Data wydarzenia: 25-07-2024 ; Powiat: bartoszycki

Rolniku ekologiczny przypominamy aby podjąć  działalności w zakresie rolnictwa ekologicznego należy do Jednostki Certyfikującej  najpóźniej do 26 lipca  przesłać komplet dokumentów W ORYGINALE. W przeciwnym przypadku, możliwość umieszczenia producenta w przedmiotowym wykazie możliwa będzie jedynie na podstawie uzyskania...
czytaj więcej

Zdrowy styl życia i świadomość konsumenta w wiejskim gospodarstwie domowym

Zdrowy styl życia i świadomość konsumenta w wiejskim gospodarstwie domowym

Data utworzenia: 24-07-2024 ; Powiat: kętrzyński

  Dnia 19.07.2024 roku w świetlicy wiejskiej w miejscowości Silec, gm. Srokowo, powiat kętrzyński odbyło się szkolenie, którego tematem był: „Zdrowy styl życia i świadomość konsumenta w wiejskim gospodarstwie domowym”. Szkolenie wspólnie przeprowadziły Marta Dudek i Katarzyna Frankowskyj. Składało się ono z...
czytaj więcej

Nabór wniosków ,, Premia dla młodych rolników''

Data utworzenia: 17-07-2024 ; Powiat: piski

Drodzy Młodzi Rolnicy można składać wnioski o przyznanie premii dla młodych rolników do 16 sierpnia 2024 r. Pomoc ma formę premii, a jej kwota to 200 tys. zł. Wypłacana jest w dwóch ratach: 140 tys. zł –  po podpisaniu umowy o przyznaniu premii i złożeniu wniosku o płatność I raty; 60 tys. zł – po...
czytaj więcej

Dni Pola 2024 - wspomnień czas

Dni Pola 2024 - wspomnień czas

Data utworzenia: 17-07-2024 ; Powiat: olsztyński

Przy dość zmiennej pogodzie było nam dane spotkać się 1 lipca 2024 z okazji Dni Pola w powiecie olsztyńskim. Na szczęście wiszące nad nami widmo deszczu nie zniechęciło uczestników do wzięcia udziału w wydarzeniu. Frekwencja była ogromna! Zaczęliśmy na polu Karoliny Maculewicz w Gradkach oglądając jęczmień jary, a następnie udaliśmy się...
czytaj więcej

Rozwój małych gospodarstw – 25 lipca start naboru

Rozwój małych gospodarstw – 25 lipca start naboru

Data utworzenia: 17-07-2024 ; Powiat: olsztyński

O wsparcie na Rozwój małych gospodarstw z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej 2023-2027 będzie się można starać od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r. Płatność w formie ryczałtu to 120 tys. zł. Nabór będzie prowadzony za pośrednictwem PUE ARiMR. Dofinansowanie skierowane jest do rolników, którzy...
czytaj więcej

Do 16 sierpnia 2024 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie premii na rozpoczęcie i rozwój działalności

Do 16 sierpnia 2024 r. młodzi rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie premii na rozpoczęcie i rozwój działalności

Data utworzenia: 17-07-2024 ; Data wydarzenia: 17-07-2024 ; Powiat: olsztyński

O wsparcie, które jest realizowane z budżetu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, może ubiegać się osoba fizyczna, która: w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat); rozpoczęła prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż 24 miesiące...
czytaj więcej

Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim w dniu 10.07.2024 r

Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim w dniu 10.07.2024 r

Data utworzenia: 15-07-2024 ; Data wydarzenia: 10-07-2024 ; Powiat: węgorzewski

W Węgorzewie obdyło się posiedzenie RP W-MIR w powiecie węgorzewskim, zwołane przez Roberta Nowackiego - Przewodniczącego Rady. W posiedzeniu uczestniczyli przedstawiciele instytucji działających na rzecz rolnictwa tj.: Anna Mikielewicz - Kierownik BP ARIMR w Węgorzewie,  Roman Predko - Koordynator Sekcji Zamiejscowej KOWR w Bystrym, Iwona...
czytaj więcej