wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Rolnicy zainteresowani probiotechnologią w produkcji rolnej

Data utworzenia: 11-07-2024 ; Data wydarzenia: 05-07-2024 ; Powiat: bartoszycki

W dniu 5 lipca grupa rolników z powiatu bartoszyckiego uczestniczyła w szkoleniu wyjazdowym w Piotrowcu ( powiat braniewski) z zakresu stosowania probiotechnologii w produkcji rolnej. 

Probiotechnologia w tym przypadku zastosowana została na koniczynie inkarnatce. Rolnicy zapoznali się z probiotechnologią jako nowoczesną metodą produkcji rolniczej zgodną z zasadami rolnictwa ekologicznego. 

Podczas spotkania rolnicy wysłuchali ciekawej prelekcji na temat probiotechnologii, mogli dowiedzieć się jak stosować probiotyki w rolnictwie a także jakie efekty daje jej zastosowanie w uprawach. Temat był na tyle ciekawy, że 9 lipca część naszych rolników udała się na kolejne szkolenie by "podpatrywać" zastosowanie probiotechnologii u kolegów rolników z powiatu kętrzyńskiego.

Cieszymy się z dobrej współpracy między rolnikami i doradcami.

Opracowanie: Agnieszka Kobryń