wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

INAUGURACJA POWIATOWYCH DNI POLA W JANIKOWIE GM. GÓROWO IŁAWECKIE

Data utworzenia: 11-06-2024 ; Data wydarzenia: 10-06-2024 ; Powiat: bartoszycki

INAUGURACJA POWIATOWYCH DNI POLA W JANIKOWIE GM. GÓROWO IŁAWECKIE

W dniu wczorajszym odbyły się IV Powiatowe Dni Pola powiatu bartoszyckiego.... 

Tym razem organizatorzy czyli ZD Bartoszyce gościli z licznie przybyłą grupą rolników i gości w Janikowie w gm. Górowo Iławeckie w gospodarstwie Pana Rafała Ciechanowicza i Pana Daniela Stankiewicza. Na założonych poletkach demonstracyjnych pszenicy ozimej i pszenżyta uczestnicy mogli zapoznać się z nowymi odmianami , nowymi technologiami uprawy i efektami zastosowanych zabiegów. Analizę ekspercką poletek przeprowadził dr hab. Jerzy Grabiński, prof. IUNG-PIB .

Po części praktycznej rolnicy wysłuchali ciekawego wykładu dr hab. inż. Marioli Grzybowskiej-Brzezińskiej, prof.UWM i dr Zbigniewa Nasalskiego dotyczących kosztów i opłacalności produkcji roślin paszowych w gospodarstwach rolnych.

Wydarzenie-PDP z każdym rokiem nabiera większego rozmachu i cieszy się coraz większym zainteresowaniem .

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY NASZYM ROLNIKOM za tak liczny udział oraz wszystkim przybyłym gościom:

- Dyrektorowi WMODR z siedzibą w Olsztynie-Panu Mateuszowi Cyganowi

- I Zastępcy Dyrektora WMODR Pani Małgorzacie Micińskiej-Wąsik

- Kierownikowi PZDR Nr 3- Pani Justynie Zdolskiej

- Wójtowi gm.Górowo Iławeckie - Panu Krzysztofowi Baranowi

- z ramienia gm. Bartoszyce - Inspektorowi z Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska - Panu Tomaszowi Pawłowiczowi

- Kierownikowi Biura Powiatowego ARiMR w Bartoszycach- Panu Robertowi Piotrowskiemu

- Kordynatorowi Sekcji Zamiejscowej KOWR w Bartoszycach- Panu Bernardowi Tomaszewskiemu

- KRUS - Panu Adamowi Lipskiemu

- OSChR w Olsztynie - Pani Małgorzacie Lamka i Natalii Wyszyńskiej

- WIORIN Odział Bartoszyce - Pani Katarzynie Suszko i Małgorzacie Tarczewskiej

- Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka - Panu Piotrowi Pałachowskiemu i Monice Michalak

- Agroplast- Panu Danielowi Zborowskiemu

- Elewar Sp.z o.o.-Prezesowi Zarządu - Hubertowi Grzegorczykowi

-TVP 3 Olsztyn

Serdecznie pozdrawiamy - Zespół Doradców Bartoszyce

Opracowanie: Agnieszka Kobryń