wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych

Data utworzenia: 03-06-2024 ; Powiat: elbląski

Przypominamy, że do 5 czerwca ARiMR przyjmuje wnioski o pomoc finansowa dla producentów zbóż.

Wysokość stawki pomocy w przypadku sprzedaży zbóż w okresie od dnia:

  1. 1 stycznia do dnia 10 marca 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą wynosi:
    1. 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
    2. 740 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych;
  2. 11 marca 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. przez producentów rolnych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą wynosi:
    1. 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw pszenicy,
    2. 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych.

Suma powierzchni upraw, o których mowa powyżej, nie może być większa niż 300 ha

 

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty potwierdzające sprzedaż w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą,

Wszystkich rolników, którzy chcieliby skorzystać z pomocy naszych doradców przy wypełnieniu wniosku serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Biuro Elbląg: 55 235 32 36

Biuro Pasłęk: 55 248 55 04

 

Opracowanie: Paulina Chlewińska