wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Ruszył nabór wniosków na dopłaty do materiału siewnego

Data utworzenia: 28-05-2024 ; Powiat: elbląski

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, iż od 25 maja do 10 lipca 2024 r. można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznego materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Dopłaty udziela się do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. 

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Stawki dopłat określone są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologicznym materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany i wynoszą:

- dla materiału siewnego konwencjonalnego:

  • 65 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 115 zł - w przypadku roślin strączkowych;
  • 350 zł - w przypadku ziemniaków.

- dla materiału siewnego ekologicznego:

  • 78 zł - w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych;
  • 138 zł - w przypadku roślin strączkowych;
  • 420 zł - w przypadku ziemniaków.

Gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

  1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
  2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
  3. Ziemniak.

 

Wszystkich rolników, którzy chcieliby skorzystać z pomocy naszych doradców przy wypełnieniu wniosku serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 

Biuro Elbląg: 55 235 32 36

Biuro Pasłęk: 55 248 55 04

 

Opracowanie: Paulina Chlewińska