wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych do 5 czerwca.

Data utworzenia: 24-05-2024 ; Powiat: węgorzewski

Pomoc krajowa dla producentów pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych – wnioski są przyjmowane
 do 5 czerwca 2024
O pomoc może ubiegać się rolnik, który pomiędzy 1 stycznia 2024 r. a 31 maja 2024 r. sprzedał pszenicę, żyto, jęczmień, pszenżyto lub mieszanki zbożowe podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż lub podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez nie produkcją zwierzęcą. Ponadto rolnik taki złożył w 2023 r. wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich. Ważne jest też to, że beneficjent tej pomocy musi spełniać kryterium mikro-, małego albo średniego przedsiębiorstwa.
W przypadku rolników, którzy sprzedali zboże w terminie od 1 stycznia 2024 r. do 10 marca 2024 r. stawki wynoszą:
•    dla pszenicy 1080 zł na 1 ha powierzchni upraw;
•    dla pozostałych zbóż (żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych) 740 zł na 1 ha powierzchni upraw.
Natomiast gdy rolnik sprzedał lub sprzeda swoje zboże pomiędzy 11 marca 2024 a 31 maja 2024 r. stawki wynoszą:
•    dla pszenicy 1620 zł na 1 ha powierzchni upraw;
•    dla pozostałych zbóż 1110 zł na 1 ha powierzchni upraw.
Wnioski o udzielenie pomocy finansowej przyjmują biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy. Dokumenty można złożyć:
•    bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego,
•    za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
•    listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).
Do wniosku trzeba dołączyć kopie faktur lub ich duplikaty, potwierdzające sprzedaż pomiędzy 1 stycznia 2024 r., a 31 maja 2024 r. pszenicy, żyta, jęczmienia, pszenżyta lub mieszanek zbożowych podmiotom prowadzącym działalność w zakresie obrotu zbożami, skupu lub przetwórstwa zbóż, jak również podmiotom skupującym zboża w związku z prowadzoną przez te podmioty produkcją zwierzęcą.

Więcej informacji na stronie ARiMR, a takze u doradców w biurze Zd Węgorzewo

Opracowanie: Kinga Latosińska