wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP- eliminacje w powiecie nowomiejskim

Data utworzenia: 21-05-2024 ; Data wydarzenia: 17-05-2024 ; Powiat: nowomiejski

W dniu 17 maja 2024 roku w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w rolnictwie- etap powiatowy. Organizatorem wydarzenia był Zespół Doradców w Nowym Mieście Lubawskim. Celem takiego wydarzenia jest upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego, zasady bezpiecznej pracy na wsi zarządzanie zgodnie z zasadami ochrony środowiska oraz podnoszenie kształcenia i doskonalenia wśród młodych rolników.
Zwycięzcami tegorocznych eliminacji zostali:

I miejsce: Dawid Golubski
II miejsce: Wojciech Jarzembowski
III miejsce: Kamil Golubski

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy a zwycięzcom życzymy powodzenia na szczeblu wojewódzkim.

Serdeczne podziękowania składamy sponsorom nagród: Starostwo Powiatowe w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Gminy w Nowym Mieście Lubawskim, Urząd Gminy w Biskupcu, Urząd Gminy w Kurzętniku, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Fricke, PSB Mrówka Mazur, Agro-Produkt Marian Zellma.

Opracowanie: Sabina Obuchowska