wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Data utworzenia: 17-05-2024 ; Data wydarzenia: 16-05-2024 ; Powiat: działdowski

W dniu 16 maja 2024r. w Starostwie Powiatowym w Działdowie odbył się etap powiatowy Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Naszym celem było propagowanie wiedzy i postępu rolniczego, bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników.

Na podstawie punktacji, wytypowano 3 osoby do etapu wojewódzkiego w dniu 05.06.2024.

  1. Pan Piórkowski Dawid
  2. Pan Mateusz Malinowski
  3. Pan Sygut Marcin

Serdecznie gratulujemy!

Opracowanie: Joanna Orłowska