wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

Data utworzenia: 14-05-2024 ; Powiat: kętrzyński

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie

W dniu 10 maja 2024r w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Karolewie odbyły się powiatowe eliminacje Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, które zorganizował Zespół Doradców w Kętrzynie.
Celem Olimpiady jest popularyzowanie, w formie współzawodnictwa, szeroko rozumianej wiedzy rolniczej, zasad ochrony środowiska oraz bhp w rolnictwie, a także rozwijanie twórczych zainteresowań wśród młodych mieszkańców obszarów wiejskich w wieku 18-35 lat.
24 uczestników Olimpiady zmagało się z testem, w którym trzeba było wybrać odpowiedzi na 25 pytań.

Najlepsze wyniki uzyskali:

I miejsce - Marcin Olenkowicz - gm. Barciany
II miejsce - Marek Stachurski - gm. Srokowo
III miejsce - Artur Lange - gm. Reszel


Laureaci trzech pierwszych miejsc będą reprezentować powiat kętrzyński na szczeblu wojewódzkim olimpiady, która odbędzie się 05 czerwca 2024 roku w Olsztynie.

Gośćmi wydarzenia byli:
Starosta Powiatu Kętrzyńskiego - Michał Kochanowski
Przedstawiciel gminy Srokowo w imieniu Pani Wójt Katarzyny Sadowskiej - Adam Wasilewski
Kierownik PT/KRUS w Kętrzynie - Aneta Danowska i Edyta Zalewska
Członek Rady Powiatowej W-M Izby Rolniczej - Agnieszka Dobrzyńska i Katarzyna Przybysz

Sponsorzy nagród:

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie
Urząd Miasta i Gminy w Reszlu
Urząd Miasta i Gminy w Korszach
Urząd Gminy w Kętrzynie
Urząd gminy w Barcianach
Urząd Gminy w Srokowie
KRUS
W-M Izba Rolnicza


Dziękujemy!

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy a kolejnych chętnych do sprawdzenia swojej wiedzy zapraszamy do udziału za rok.

Opracowanie: Monika Stogowska