wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Konferencja ,,Produkcja ziemniaka z zachowaniem zasad bioasekuracji fitosanitarnej”

Data utworzenia: 29-04-2024 ; Powiat: szczycieński

Dnia 17 kwietnia 2024r. w Pałacu Ślubów Domino w Komornikach doradca z ZD w Szcytnie Aleksandra Sosonowska wraz z rolnikami z gminy Szczytno uczestniczyli w interesującym seminarium pod nazwą ,,Produkcja ziemniaka z zachowaniem zasad bioasekuracji fitosanitarnej”.

Podczas konferencji Pani dr Milena Pietraszko poruszyła tematy chorób ziemniaka, w szczególności zwrócono uwagę na bakteriozę pierścieniową. Podczas spotkania poruszono również temat nawożenia ziemniaków. Kierownik oddziału WIORIN w Działdowie - Paweł Markowski - przypomniał nam jaką ważną rolę pełni bioasekuracja fitosanitarna w gospodarstwach produkujących ziemniaki. Jakie ryzyko niesie ze sobą nieprzestrzeganie tych zasad oraz jakie straty może spowodować. Jednocześnie zostało przedstawione jak zapobiegać przenoszeniu się chorób oraz jak się przed nimi bronić. Na koniec Pani Agnieszka Tołoczko-Wróbel z Gospodarstwa Rolnego w Szkotowie poprowadziła wykład na temat upraw ziemniaka w swoim gospodarstwie oraz jak uprawa ziemniaka wygląda w praktyce.

Opracowanie: Aleksandra Sosonowska