wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

"Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt"

Data utworzenia: 24-04-2024 ; Data wydarzenia: 15-04-2024 ; Powiat: lidzbarski

"Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt"

W dniu 15.04.2024 r. w restauracji Perła Warmii w Lidzbarku Warmińskim odbyło się bezpłatne szkolenie realizowane w ramach interwencji I.14.1 Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1.) w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na terenie województwa warmińsko-mazurskiego pt.: Ekoschematy – wymogi i płatności w realizacji praktyk korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt.

W szkoleniu uczestniczyło 28 osób związanych bezpośrednio z rolnictwem. Omówione zostały następujące zagadnienia:

 1. Ekoschematy: narzędzie Zielonej Architektury WPR 2023-2027, nowy rodzaj dobrowolnych dla rolników płatności bezpośrednich
 2. Informacja nt. poszczególnych ekoschematów:
  1. Obszary z roślinami miododajnymi,
  2. Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi,
  3. Retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych,
  4. Dobrostan zwierząt,
  5. Prowadzenie produkcji roślinnej w systemie integrowanej produkcji roślin,
  6. Biologiczna ochrona upraw, w tym:
 • zapoznanie z normami i wymogami warunkowości, powiązanymi z danym ekoschematem,
 • zapoznanie z wszystkimi wymogami danego ekoschematu,
 • praktyczne aspekty związane z realizacją ekoschematów, wskazanie przykładów – możliwej realizacji kilku ekoschematów  w ramach jednego gospodarstwa, a także możliwości łączenia ich na tej samej powierzchni (działce rolnej),
 • pozytywny wpływ poszczególnych praktyk na rzecz klimatu i środowiska.

3.„Ekoschematy – Kalkulator potencjalnych korzyści” (przedstawienie uczestnikom przykładu wyliczeń dla 1 lub 2 gospodarstw).

 

Opracowanie: Wojciech Staniszewski