wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie węgorzewskim w dniu 15.04.2024 r

Data utworzenia: 15-04-2024 ; Data wydarzenia: 15-04-2024 ; Powiat: węgorzewski

W dniu dzisiejszym, tj.15.04.2024 r, odbyło sie posiedzenie Rady Powiatowej W-M IR w powiecie węgorzewskim, w którym uczestniczyła Kinga Latosińska-Kierownik ZD Węgorzewo. Posiedzenie poprowadził Pan Robert Nowacki-Przewodniczący Rady Powiatowej W-M IR w powiecie Węgorzeskim. Obecni byli członkowie Rady Powiatowej.

Wśród zaproszonych gości był Pan Piotr Turowski- Dyrektor Oddziału W-M ARiMR w Olsztynie, Pani Anna Mikielewicz- Kierownik BP ARIMR w Węgorzewie, Pan Leszek Floczyk- Powiatowy Lekarz Weterynarii w powiecie Węgorzeskim, Pan Kamil Pawlukanis Komendant Powiatowy PSP, Pan Roman Predko z KOWR, a także Pan Andrzej Kruk-Wicestarosta Węgorzewski i Pan Józef Markiewicz- Wójt Gminy Budry oraz rolnicy z powiatu węgorzewskiego.

Podczas spotkania poruszonych zostało szereg bieżących tematów dot. rolnictwa i sytuacji na wsi, wykonywanej pracy, obowiązków i planów poszczególnych Instytucji.
 

Opracowanie: Kinga Latosińska