wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie podstawowe z zakresu Ekoschematów

Data utworzenia: 14-04-2024 ; Data wydarzenia: 16-04-2024 ; Powiat: braniewski

Dnia 16.04.2024r. w restauracji Młyn Warmiński w Pieniężnie odbędzie się szkolenie podstawowe z zakresu ekoschamtów. Szkolenie to jest pierwszym z cyklu szkoleń podstawowych dla rolników w ramach interwencji 1.14.1 PS dla WPR na lata 2023-2027. Podczas szkolenia omówione zostaną następuujące zagadnienia:

- ekoschematy jako narzędzie Zielonej Architektury WPR 2023-2027;

- szczegółowe informacje na temat poszczególnych ekoschematów, w tym zapoznanie się z normami i wymogami warunkowości powiązanymi z poszczególnymi ekoschematami;

- zapoznanie ze wszystkimi wymogami dotyczącymi poszczególnych ekoschematów;

- praktyczne aspekty związane z realizacją ekoschematów, wskazanie przykładów- możliwej realizacji kilku ekoschematów w ramach jednego gospodarstwa;

- podczas części warsztatowej przedstawione zostaną przykłady wyliczeń dla dwóch gospodrstw.

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają zaświadczenie.

Rozpoczęcie szkolenia godzina 9:00

Ososba do kontaktu - Marta Koziej 665 890 155

Serdecznie zapraszamy!

Opracowanie: Anna Subocz