wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Relacja z wyjazdu w ramach operacji ,,Demonstracje z zakresu nowoczesnych technologii chowu i hodowli bydła ras mięsnych"

Data utworzenia: 12-04-2024 ; Data wydarzenia: 11-04-2024 ; Powiat: giżycki

11.04.2024r. rolnicy z powiatu giżyckiego po raz kolejny uczestniczyli w wyjeździe na demonstrację dotyczącą bezstresowego, zdalnego monitorowania zmian masy ciała bydła poprzez system ważenia CalmScale.Monitorowanie zmiany masy ciała zwierząt ma szczególne znaczenie do oceny efektywności produkcji żywca wołowego, jest indykatorem zdrowia zwierząt oraz wskaźnikiem prawidłowego żywienia, jest wiec niezbędne do prawidłowego zarządzania stadem bydła.Dodatkową korzyścią proponowanego rozwiązania jest również możliwość  pozyskania danych dotyczących spożycia wody przez poszczególne osobniki wraz z danymi dotyczącymi behawioru związanego z pojeniem (częstotliwość korzystania z poidła, czas spędzony w strefie pojenia, ilość wypitej wody w trakcie pojedynczej wizyty czy rozkład wizyty strefy pojenia w trakcie doby).

Opracowanie: Anna Kocz