wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

„Szkolenia podstawowe dla rolników”

Data utworzenia: 11-04-2024 ; Powiat: bartoszycki

„Szkolenia podstawowe dla rolników”
Zapraszamy na szkolenie w poniedziałek 15 kwietnia 2024r o godz.9:00 do Dworek Dębówko 1,gmina Bartoszyce.
 
Informacje i zapisy: 665 910 634
 
Temat szkolenia: „Szkolenia podstawowe dla rolników”
w ramach interwencji (I.14.1) Doskonalenie zawodowe rolników – moduł 1 Szkolenia podstawowe dla rolników (I.14.1.1.) w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027.
Szkolenie obejmuje tematy horyzontalne związane z działalnością gospodarstwa, w szczególności w kontekście obowiązujących przepisów prawnych oraz najważniejszych obszarów i wyzwań polityki rolnej, wynikających z dokumentów programowych i strategicznych.
 
Uczestnikom szkolenia zapewnione zostaną:
-wykłady merytoryczne,
- materiały szkoleniowe (broszura, wydruk prezentacji multimedialnej, notes, długopis, teczka),
-wyżywienie (w postaci obiadu i przerw kawowych),
-zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
 
Szkolenia dofinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.
Instytucja Zarządzająca Planem Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Jednostka realizująca szkolenia: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.
Opracowanie: Czesława Orłowska-Staniszewska