wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenia z dopłat bezpośrednich w powiecie iławskim

Data utworzenia: 08-04-2024 ; Data wydarzenia: 04-04-2024 ; Powiat: iławski

W okresie od 4 do 8 kwietnia br. Zespół Doradców w Iławie zorganizował i przeprowadził szkolenia na temat dopłat bezpośrednich w 2024 roku. Wydarzenia odbyły się kolejno w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Zalewie, sali sesyjnej Urzędu Gminy Iława oraz sali ARKADIA w Kisielicach. Problematyka spotkań obejmowała również: stawki dopłat za 2023 rok, zmiany w warunkowości na lata 2024-2027, nowości w ekoschematach, dobrostanie zwierząt, płatnościach rolnośrodowiskowych i ekologicznych oraz zmiany w portalu EwniosekPlus. Wydarzenia cieszyły się dużym zainteresowaniem, osoby zadawały trafne pytania, nie zabrakło burzliwych dyskusji. W 3 szkoleniach łącznie uczestniczyło blisko 100 rolników z gmin: Zalewo, Susz, Kisielice i Iława. Zapraszamy na kolejne szkolenia organizowane przez nasz zespół.

Opracowanie: Adam Brzozowski