wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Obowiązkowe szkolenia dla rolników realizujących ekoschemat Dobrostan zwierząt

Data utworzenia: 29-02-2024 ; Powiat: giżycki

Rolnicy, którzy w tym roku będą ubiegać się o dopłaty bezpośrednie w ramach ekoschematu „Dobrostan zwierząt”, mają obowiązek wzięcia udziału w szkoleniu na temat metod ograniczających stosowanie antybiotyków. Po jego ukończeniu producent rolny otrzyma zaświadczenie, które będzie mógł wysłać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie  organizuje bezpłatne szkolenia na temat metod chowu i hodowli ograniczających stosowanie antybiotyków w formie  online. 

W programie znajdą się zagadnienia dotyczące stosowania antybiotyków i zjawiska antybiotykoodporności, zapobiegania chorobom i ograniczaniu konieczności stosowania środków przeciwdrobnoustrojowych w hodowlach przeżuwaczy, koni, świń i drobiu poprzez przestrzeganie wymagań higienicznych, polepszanie poziomu dobrostanu oraz stosowanie profilaktyki i zasad bezpieczeństwa biologicznego.

Opracowanie: Anna Kocz