wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"

Data utworzenia: 12-02-2024 ; Data wydarzenia: 28-03-2024 ; Powiat: giżycki

Zespół Doradców w Giżycku  zaprasza wszystkie chętne osoby na szkolenie  dotyczące  obowiązków rolnika w świetle ustawy Prawo wodne, które odbędzie się  28.03.2024r. o godz. 9:00 w Hotelu Zamek Ryn ul. Plac Wolności 2, 11-520 Ryn.

Organizator szkolenia: Izabela Makarewicz tel. 665-910-754.

  • celem szkoleń jest odtwarzanie, ochrona i wzbogacenie ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem obejmujące poprawę gospodarki wodnej w tym nawożenia i stosowania pestycydów.
  • uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, małżonkowie rolników, osoby zatrudnione w rolnictwie, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Szkolenia odbywać się będą na terenie całego województwa.
  •  szkolenie jest  bezpłatne

 

Szkolenia realizowane są w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

Szkolenia współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).

Opracowanie: Anna Kocz