wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

"Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”

Data utworzenia: 05-02-2024 ; Powiat: elbląski

Trwa nabór wniosków w ramach programu "Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej” w ramach PS WPR.

Dofinansowaniem objęte są trzy obszary inwestycyjne:

  • A – budowa nowych biogazowni rolniczych:
  • B – zakup mikroinstalacji fotowoltaicznych i instalacji do wytwarzania energii cieplnej z promieniowania słonecznego (wraz z dodatkowym wyposażeniem):
  • C – inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej zabudowań gospodarskich, np. docieplanie ścian i podłóg:

Wsparcie ma formę refundacji, którą może zostać objętych do 65 proc. kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Wnioski o przyznanie pomocy można składać od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r. wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR.

Wszystkich rolników, którzy chcą skorzystać z pomocy naszych doradców zapraszamy do kontaktu.

Opracowanie: Paulina Chlewińska