wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych

Data utworzenia: 08-01-2024 ; Powiat: bartoszycki

Szkody powstałe w wyniku suszy – pomoc dla producentów rolnych

Producentom rolnym poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, które wystąpiły w 2023 r., przewidziane zostało udzielenie pomocy, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni, w których gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych w 2023r. powyżej 30 %.
 
Termin składania wniosków o pomoc oraz wysokość stawki pomocy minister właściwy do spraw rolnictwa ogłosi w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu z tym, że wysokość tej stawki ogłosi najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem terminu składania wniosków o przyznanie pomocy.
 
 
Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Czesława Orłowska-Staniszewska