WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie dla członków komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

Data utworzenia: 09-04-2019 ; Data wydarzenia: 01-04-2019 ; Powiat: iławski

W dniu 01.04.2019 r., w powiecie iławskim, w Urzędzie Gminy Iława, w sali sesyjnej, odbyło się szkolenie dla członków komisji szacujących szkody w rolnictwie spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W szkoleniu uczestniczyli zgłoszeni do udziału w pracach komisji pracownicy urzędów gmin, PZDR oraz przedstawiciele W-MIR z powiatów: iławskiego, ostródzkiego oraz nowomiejskiego.

Na szkoleniu została omówiona problematyka związana z zasadami szacowania szkód w rolnictwie spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, metodyką wypełniania protokołów z szacowania szkód oraz obiegiem dokumentacji w tym zakresie.

Opracowanie: Kazimierz Grzywaczewski