wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Małe przetwórstwo – start naboru 3 stycznia 2024 r

Data utworzenia: 28-12-2023 ; Data wydarzenia: 03-01-2024 ; Powiat: olsztyński

Od 3 stycznia do 5 lutego 2024 r. można się będzie ubiegać się o wsparcie z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności na inwestycje związane z prowadzeniem działalności przetwórczej i handlowej. 

Wsparcie będzie realizowane w formie refundacji części kosztów kwalifikowanych. Standardowo wyniesie 60 proc., w przypadku beneficjentów z sektora rybackiego – 50 proc., a dla młodych rolników – 70 proc. Minimalna wielkość dofinansowania jednego przedsięwzięcia to 20 tys. zł, a maksymalny limit pomocy to 500 tys. zł.

Otrzymane środki powinny zostać przeznaczone m.in. na budowę czy remont infrastruktury i urządzeń służących przetwarzaniu produktów, ich przechowywaniu, przygotowywaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu. W katalogu podlegających zwrotowi wydatków wymienione zostały także koszty zakupu nowych maszyn, terminali płatniczych, domen internetowych czy środków transportu służących do prowadzenia działalności.

Nabór, realizowany wyłącznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ARiMR, rozpocznie się 3 stycznia i potrwa do 5 lutego 2024 r. Na etapie składania wniosku będzie się też można ubiegać o przyznanie 50-proc. zaliczki.

 

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Anika Karolak