wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Ekologia jest fajna

Data utworzenia: 30-11-2023 ; Powiat: szczycieński

Koniec roku za chwilkę, więc jest to właściwy czas aby pomyśleć i dobrze zaplanować wejście gospodarstwa w system rolnictwa ekologiczne. Wielu rolników przychodzących do nas w sprawie ekologii podchodzi do tematu bardzo sceptycznie i z pewnym lękiem. Uważają, że bez nawozów naturalnych i chemicznej ochrony przed agrofagami, nie będą mieć plonów na tyle wysokich, żeby  zabezpieczyły im paszę dla bydła. Prezentując ogólne zasady rolnictwa ekologiczne chcemy je "odczarować" i zachęcić do wejścia w ten system. Jak to mówią, nie taki diabeł straszny jak go malują. 

Płatności ekologiczne przyznaje się rolnikowi jeżeli:

 • realizuje 5-letnie zobowiązanie ekologiczne, na użytkach rolnych, na których prowadzi produkcję ekologiczną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. poz. 1370);
 • spełnia warunki przyznania płatności ekologicznych w ramach określonych pakietów wymienionych w rozporządzeniu ekologicznym.

W 2023 r. w ramach płatności ekologicznych można ubiegać się o płatność w ramach następujących pakietów:

 • Pakiet 1. Uprawy rolnicze;
 • Pakiet 2. Uprawy warzywne;
 • Pakiet 3. Uprawy zielarskie;
 • Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze;
 • Pakiet 5. Uprawy jagodowe;
 • Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze;
 • Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych;
 • Pakiet 8. Trwałe użytki zielone;
 • Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi;
 • Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. 

Zobowiązanie ekologiczne realizowane jest jako:

 • zobowiązanie na gruntach ornych - w przypadku Pakietów 1–3, 5, 7;
 • zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych - w przypadku Pakietów 4 lub 6;
 • zobowiązanie na trwałych użytkach zielonych - w przypadku Pakietu 8;
 • zobowiązanie obejmujące małe gospodarstwa – w przypadku Pakietu 9A 

Po informacje szczegółowe oraz dopasowanie pakietów i całego planu zapraszamy do naszych doradców ekologicznych.

W naszym Zespole Doradców w Szczytnie specjalizację ekologiczną posiadają:

* Elżbieta Czaplicka     tel. 665 892 933

* Gabriela Borkowska   tel. 665 870 014

Serdecznie zapraszamy ponieważ ekologia jest fajna 

 

Opracowanie: Elżbieta Czaplicka