wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wyjazd na demonstrację sadowniczą

Data utworzenia: 26-05-2023 ; Data wydarzenia: 05-06-2023 ; Powiat: iławski

Warmińsko–Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w demonstracji pt.:

SADY – JABŁOŃ, Integracja metod zwalczania owocówki jabłkóweczki na jabłoni w gospodarstwach ekologicznych.

organizowanej w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. 

DATY DEMONSTRACJI:

I Wizyta: 05.06.2023 r. (poniedziałek)

II Wizyta: 18.09.2023 r. (piątek)

Kwalifikowane są do wyjazdu wyłącznie osoby, które deklarują chęć udziału w dwóch wizytach w podanych terminach. Projekt zakłada uczestnictwo tych samych osób podczas I i II wizyty w gospodarstwie, w celu porównania efektów demonstracji.

MIEJSCE DEMONSTRACJI: Michałów Parcele 13, 05-660 Michałów Parcele, powiat grójecki, województwo mazowieckie

CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJI: 10:00 – 14:30

Wyjazd grupy uczestników w dniu wizyty w gospodarstwie spod parkingu NETTO (Lubawa, ul. Wyzwolenia 1) w godzinach porannych.

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników wyjazdu zapewnione jest pełne wyżywienie i transport podczas wizyty w obiekcie demonstracyjnym.

Wizyty w obiekcie demonstracyjnym zakończone będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika (po drugiej wizycie 15.09.2023r.).

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 31.05.2023 r. w formie:

  • elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail s.karpinski@w-modr.pl
  • osobistej -  dostarczenie karty zgłoszenia do ODR w Lubawie, ul. Gdańska 26, 14-260 Lubawa
  • pocztowej (liczy się data wpływu).

 Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Szymon Karpiński , tel. 665-961-032

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.

Opracowanie: Szymon Karpiński