wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Spotkanie z grupą hodowców bydła mięsnego w powiecie węgorzewskim

Data utworzenia: 04-05-2023 ; Data wydarzenia: 27-04-2023 ; Powiat: węgorzewski

27 kwietnia br., w świetlicy wiejskiej w Stulichach, odbyło się kolejne z zaplanowanych spotakń z grupą hodowców bydła mięsnego. Tematem sptkania, w trakcie trwającej kampanii,
był dobrostan zwierząt. Celem spotkania było zachęcenie rolników do promowania podwyższonych warunków dobrostanu zwierząt oraz zapoznanie z zasadami realizacji i wymaganiami związanymi z ekoschematem- dobrostan zwierząt.
Problematyka została szeroko przedstawiona przez zaproszonego gościa, pracownika Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Specjalistę p.Artura Farelnika.

Opracowanie : Justyna Nowak

Opracowanie: Justyna Nowak