wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wyjazd na demonstrację - zaproszenie

Data utworzenia: 28-04-2023 ; Data wydarzenia: 08-05-2023 ; Powiat: ełcki

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wyjazdowych wizytach demonstracyjnych w temacie BOBOWATE I ICH MIESZANKI.

Temat szczegółowy::

  • Dobór odmian bobiku do uprawy w gospodarstwach ekologicznych na terenie Polski Północno-Wschodniej”

Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

DATA DEMONSTRACJI:

- I wizyta demonstracyjna: 08.05.2023 r.

- II wizyta demonstracyjna: 24.07.2023 r.

MIEJSCE DEMONSTRACJI: Burkarty 14, 11-200 Bartoszyce, woj. warmińsko-mazurskie

CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJACH: 14:00 – 18:30

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym.

Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 05.05.2023 w formie:

- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail  j.matyjasek@w-modr.pl  

- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia do 05.05.2023

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Joanna Matyjasek, tel.: 695 550 894.

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.  

Opracowanie: Joanna Matyjasek