wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony środowiska i BHP w rolnictwie

Data utworzenia: 27-04-2023 ; Data wydarzenia: 02-06-2023 ; Powiat: szczycieński

2 czerwca 2023 roku Zespół Doradców w Szczytnie organizuje etap powiatowy Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony środowiska i BHP w rolnictwie. Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkie chętne osoby w wieku do 35 lat.  

Głównymi celami olimpiady są;

- propagowanie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia się młodych rolników,

- wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno- rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku,

- rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji, inicjowanie oraz wzmacnianie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi,

- propagowanie bezpiecznej pracy w gospodarstwie oraz ochrony środowiska naturalnego.

Eliminacje odbędą się w siedzibie Zespołu Doradców w Szczytnie, ul. Narońskiego 2. Ze względów organizacyjnych, udział w Olimpiadzie możliwy jest tylko po wcześniejszym zgłoszeniu uczestnictwa.

Zapisy osobiście lub telefonicznie.

Osoba do kontaktu Elżbieta Czaplicka 665 892 933, lub Doradca z danego terenu

ZAPARASZMY 

Opracowanie: Elżbieta Czaplicka