wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie w obiekcie demonstracyjnym

Data utworzenia: 06-04-2023 ; Data wydarzenia: 24-04-2023 ; Powiat: giżycki

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch praktycznych szkoleniach na obiekcie demonstracyjnym o tematyce: PRZECIWDZIAŁANIE ZNOSZENIU ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN KONWENCJONALNYCH, ZIELONA INFRASTRUKTURA,

Temat szczegółowy:

  • Wykorzystanie ukształtowania pola, miedzy oraz wprowadzenie elementów konstrukcyjnych, celem ograniczenia znoszenia cieczy użytkowej z sąsiednich działek rolnych”

Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

DATA SZKOLEŃ:

- I wizyta demonstracyjna: 24.04.2023 r.

- II wizyta demonstracyjna: 08.09.2023 r.

Wyrażając chęć uczestnictwa obligatoryjny jest udział w  I i II wizycie demonstracyjnej.

MIEJSCE: Godki 13, 11-042 Jonkowo, woj. warmińsko-mazurskie

CZAS UCZESTNICTWA: 10:00 – 14:30

 

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym.

Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19.04.2023 r. w formie:

- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail: i.makarewicz@w-modr.pl

- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia na  adres:  PZDR nr 6 Zespół Doradców w Giżycku ul.Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko od: 07:00 do: 15:00

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Izabela Makarewicz : nr tel.665-910-754

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.  

 

Opracowanie: Anna Kocz