wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

„Ekologiczna uprawa rzepaku ozimego” - wyjazd demonstracyjny rolników z powiatu działdowskiego

Data utworzenia: 03-04-2023 ; Data wydarzenia: 21-03-2023 ; Powiat: działdowski

Dnia 21.03.2023 grupa rolników z powiatu działdowskiego (woj. warmińsko-mazurskie) uczestniczyła w szkoleniu wyjazdowym do rodzinnego gospodarstwa ekolegicznego Państwa Danuty, Jacka i Jana Plotta położonym w miejscowości Trzcińsk, w powiecie starogardzkim, w województwie pomorskim. Tematem przewodnim szkolenia demonstracyjnego była ekologiczna uprawa rzepaku ozimego, w którym uczestniczyło 15 rolników. Byli wśród nich zarówno ci, którzy od wielu lat zajmują się uprawą rzepaku, jak również producenci rolni, którzy nie mają w strukturze zasiewów rzepaku, natomiast zainteresowani są produkcją metodami ekologicznymi i przejściem na system rolnictwa ekologicznego.

Podczas wizyty gospodarz Pan Jan Plotta przybliżył uczestnikom wyjazdu krótką charakterystykę swojego gospodarstwa oraz dokonał opisu obiektu demonstracyjnego ze szczególnym uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań i dobrych praktyk stosowanych w ekologii. Następnie opiekun naukowy demonstracji - Pan prof. Józef Tyburski z UWM w Olsztynie omówił zagadnienia związane z prowadzeniem plantacji oraz przedstawił możliwości uprawy rzepaku zgodnie z zasadami ekologicznymi. 

Kolejnym punktem szkolenia była prezentacja polowa obiektu demonstracyjnego podczas, której rolnicy mogli naocznie zlustrować plantację rzepaku, w w której nie wykorzystuje się sztucznych nawozów, pestycydów ani innych substancji chemicznych. Uczestnicy demonstracji utwierdzili się w przekonaniu, że uprawa rzepaku ekologicznego może być efektywna, zyskowna i bardziej przyjazna dla środowiska niż uprawa tradycyjna.

Celem wyjazdu demonstracyjnego było ukazanie możliwości uprawy rzepaku zgodnie z zasadami ekologicznymi oraz przedstawienie rolnikom oraz konsumentom korzyści wynikających z uprawy rzepaku ekologicznego. W ten sposób dąży się do zwiększenia zainteresowania taką formą produkcji rolnej, a tym samym do poprawy jakości ziemi i środowiska naturalnego. Praktyczne szkolenie terenowe było także sposobem na zbieranie danych i doświadczeń związanych z ekologiczną uprawą rzepaku, które mogą pomóc w dalszym rozwoju tej formy produkcji rolnej we własnym gospodarstwie.

Następnym etapem szkolenia będzie II wizyta wyjazdowa do obiektu demonstracyjnego, (20.06.2023r.) podczas, której ta sama grupa uczestników będzie mogła tuż przed zbiorem rzepaku porównać wprowadzone rozwiązania i efekty jakie powstały na ekologicznej uprawie rzepaku ozimego.

  Praktyczne szkolenia demonstracyjne realizowane są w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania 1.2 „Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja realizowana w ramach Konsorcjum, którego liderem jest Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

     

Opracowanie: Natalia Wiśniewska