wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Wizyta demonstracyjna „Ekologiczna uprawa rzepaku ozimego”.

Data utworzenia: 10-03-2023 ; Data wydarzenia: 22-03-2023 ; Powiat: piski

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, serdecznie zaprasza do udziału w dwóch wyjazdowych wizytach demonstracyjnych w temacie RZEPAK:

  • Ekologiczna uprawa rzepaku ozimego”

Organizowanych w ramach poddziałania 1.2.„Wsparcie dla projektów demonstracyjnych i działań informacyjnych” w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

DATA DEMONSTRACJI:

- I wizyta demonstracyjna: 22.03.2023 r.

- II wizyta demonstracyjna: 21.06.2023 r.

Wyrażając chęć uczestnictwa obligatoryjny jest udział w  I i II wizycie demonstracyjnej.

MIEJSCE DEMONSTRACJI: Trzcińsk 15, 83-209 Godziszewo, woj. pomorskie

CZAS UCZESTNICTWA W DEMONSTRACJACH: 09:00 – 13:30

 

Operacja ma na celu upowszechnienie wśród rolników dobrych praktyk lub innowacyjnych rozwiązań stosowanych w ekologicznym systemie produkcji żywności oraz zachęcenie ostatecznych odbiorców uczestniczących w nieodpłatnych demonstracjach do przejścia na system rolnictwa ekologicznego.

Uczestnikami szkoleń mogą być:

  • rolnicy,
  • domownicy rolników,
  • małżonkowie rolników,
  • osoby zatrudnione w rolnictwie,
  • wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Dla uczestników zapewnione jest pełne wyżywienie (bufet kawowy, obiad), podczas wizyt w obiekcie demonstracyjnym.

Druga wizyta w obiekcie demonstracyjnym zakończona będzie wydaniem zaświadczenia dla każdego uczestnika.

Ilość miejsc ograniczona! Liczy się data wpływu KARTY ZGŁOSZENIA.

 

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 13.03.2023 r. w formie:

- elektronicznej – podpisany we wskazanych miejscach i czytelny skan KARTY ZGŁOSZENIA przesłany na adres e-mail  m.paldyna@w-modr.pl   

- osobistej - dostarczenie karty zgłoszenia do Zespołu Doradców w Piszu, ul. Warszawska 5, 12-200 Pisz od: 07:00 do: 15:00

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o zakwalifikowaniu się do udziału w demonstracji zadecyduje kolejność zgłoszeń.

 

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Monika Pałdyna : nr tel.695 990 247

Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym uczestnikom bezpośrednio po zakończonym naborze.  

 

 

 

Źródło: w-modr
Opracowanie: Monika Pałdyna