wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Stacja meteorologiczna

Data utworzenia: 09-01-2023 ; Powiat: węgorzewski

W minionym roku w powiecie węgorzewski w miejscowości Prynowo, stanęla wysokiej klasy stacja meteorologiczna, która kontroluje zjawiska meteorologiczne.
Dzięki WMODR w porozumieniu z Instytutem prawy Nawożenia i Gleboznawstwa-Państwowy instytut Badawczy (IUNG-PIB) w Puławach mamy możłiwość monitorowania zjawisk atmosferycznych, jak również ewentualnych  zagrożeń z nimi związanych. Stacje na bieżąco lustrują takie dane jak: temperatura powietrza, wilgotność względna powietrza, suma i intensywność opadów  deszczu, ciśnienie atmosferyczne, prędkość i kierunek wiatru oraz zjawisko punktu rosu. Dane pozyskane dzięki stacjom pomogą w potwierdzeniu jak również wykluczeniu ewentualnych wątpliwości związanych z szacowaniem strat w rolnictwie. Aby zapoznać się z danymi i mieć do nich dostęp należy bezpośrednio wejść na rozbudowaną o moduł pogodowy stronę główną Ośrodka
lub pod adresem https://wmodr.pl/pogoda.

Nadmieniam, iż gmina Węgorzewo posiada już dwie stacje meteorologiczne. Warunki atmosferyczne można sprawdzać również ze stacji pogodowej znajdującej się w miejscowości Stulichy
na stronie: https://wmodr.pl/projekty/po-polska-cyfrowa-2014-2020-dzialanie-21-wysoka-dostepnosc-i-jakosc-e-uslug-publicznych/3367

Opracowanie: Justyna Nowak