wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

150 tys. zł dotacji wsparcia na zieloną energię dla rolników

Data utworzenia: 05-01-2023 ; Data wydarzenia: 05-01-2023 ; Powiat: gołdapski

150 tys. zł dotacji wsparcia na zieloną energię dla rolników

Jak podało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Komisja Europejska zatwierdziła nową pomoc. W ramach zmian w PROW 2014–2020, które KE zatwierdziła 3 października 2022 r., będzie m.in. realizowany nowy obszar F „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” w ramach operacji „Modernizacja Gospodarstw Rolnych.

W ramach dotacji na odnawialną energię w rolnictwie będzie można kupić m.in.:            

  • panele fotowoltaiczne o zainstalowanej mocy elektrycznej do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią,
  • pompę ciepła, jeśli będzie integralną cześć instalacji z dotacji;

wsparcie może także obejmować:

  • koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
  • koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności;

Rolnik będzie mógł uzyskać dotacje w postaci zwrotu do:

  • 60 proc. kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodych rolników i inwestycji zbiorowych albo
  • 50 proc. kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji i nie mniej niż 30 proc. kosztów kwalifikowalnych.

 

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

Nabór na wsparcie w tym zakresie zostanie ogłoszony przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wsparcie-na-zielona-energie-w-gospodarstwie-rolnym-z-prow-20142020
Opracowanie: Rafał Wronowski