WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Szkolenie chemizacyjne uzupełniające

Data utworzenia: 01-08-2022 ; Data wydarzenia: 08-08-2022 ; Powiat: giżycki

Zespół Doradców w Giżycku  informuje o zbliżającym się kursie chemizacyjnym uzupełniającym . Szkolenie  w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie odbędzie się 8 sierpnia w sali ZD Gizycku ul.Przemysłowa 2, 11-500 Giżycko. Kontakt do  organizatora szkolenia  – Pani Sabina Bielecka tel. 695-551-059

Opracowanie: Anna Kocz