WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie, w powiecie działdowskim

Data utworzenia: 07-07-2021 ; Data wydarzenia: 23-07-2021 ; Powiat: działdowski

Zespół Doradców w Działdowie zaprasza do udziału w
 powiatowych elimianacjach  Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie.

Celami olimpiady jest:

  • aktywizacja mieszkańców wsi na rzecz podejmowania inicjatyw służących włączeniu społecznemu, w szczególności osób starszych, młodzieży,  niepełnosprawnych, mniejszości narodowych i innych osób wykluczonych społecznie, ograniczenie ubóstwa,
  • wspieranie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich, 
  • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników, 
  • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku, 
  • wykorzystanie potencjału młodzieży oraz wzmacnianie motywacji do pracy, 
  • pobudzenie aktywności edukacyjnej młodzieży, skierowanej na rozwijanie idei przedsiębiorczości i innowacyjności, 
  • promocja jakości życia na wsi lub promocje wsi jako miejsca do życia i rozwoju zawodowego. 

Eliminacje odbędą się w dniu 23.07.2021r. w Działowie w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Działdowie (ul. Kościuszki 3) o godzinie 9:00

Chętnych do udziału rolników zapraszamy do kontaktu z pracownikami ZD Działdowo.

 

Opracowanie: Paweł Psiuk