WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Przymrozki wiosenne

Data utworzenia: 22-06-2020 ; Data wydarzenia: 17-06-2020 ; Powiat: iławski

W dniach 17-19 czerwca odbyło się szacowanie szkód drzew oraz krzewów spowodowanych przymrozkami wiosennymi na terenie Gminy Lubawa i gmin ościennych. W skład komisji wchodzili: członek Izby Rolniczej, przedstawiciel Urzędu Gminy Lubawa, pracownik Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz doradcy PZDR Iława – Zbigniew Rudnicki i Grzegorz Kasprowicz. Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne członkowie komisji jak i rolnicy zachowywali bezpieczną odległość od siebie, stosując się do ogólnych zasad bezpieczeństwa przed koronawirusem. W jednym z gospodarstw komisja oszacowała szkody w jabłoni na poziomie 100%, chociaż największe straty w przekroju wszystkich lustrowanych plantacji stwierdzono na porzeczce, agreście i wiśni (ponad 70%). Urząd Gminy w Lubawie informuje, iż jeśli będą nowe wnioski od rolników, komisja wznowi prace szacowania szkód.

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz