WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Bioasekuracja przed ASF

Data utworzenia: 04-02-2020 ; Data wydarzenia: 24-01-2020 ; Powiat: iławski

W dniu 24.01.2019 roku w sali sesyjnej urzędu gminy Lubawa odbyło się szkolenie, którego tematem była bioasekuracja przed ASF. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Lubawie – Grzegorz Kasprowicz oraz Zbigniew Rudnicki; Wójt Gminy Lubawa – Pan Tomasz Ewertowski; kierownik Powiatowego Inspektoratu Weterynarii – Pani Małgorzata Kalitowska; przedstawiciele kół łowieckich („Ryś” i „Ponowa”) oraz rolnicy z gminy Lubawa. 

Omówiono aktualną sytuację epizootyczną w zakresie ASF w powiecie iławskim. Przedstawiono obszary objęte restrykcjami (nakazami i zakazami) m.in. w zakresie przemieszczania świń, wieprzowiny oraz dziczyzny. Jednym z punktów szkolenia była dyskusja na temat zmiany lokalizacji chłodni dziczyzny w Tuszewie. Wszystkie strony uczestniczące w spotkaniu doszły do porozumienia, że nastąpi zmiana miejsca przechowalni dziczyzny do Smolnik w gminie Iława.

Każdy z zainteresowanych uczestników otrzymał zestaw niezbędnej dokumentacji podczas kontroli Inspektoratu Weterynarii w zakresie bioasekuracji przed ASF. Do takich dokumentów należy m.in. rejestr środków transportu wjeżdżających na teren gospodarstwa, przegląd zabezpieczeń budynków przed dostępem zwierząt wolno żyjących oraz ewidencja osób wchodzących do pomieszczeń, w których utrzymywane są świnie. Szkolenie cieszyło się dużym zainteresowaniem, uczestniczyło w nim około 30 rolników z gminy Lubawa.

Opracowanie: Grzegorz Kasprowicz