WMODR >> Aktualności >> Wieści z PZDR >>

Konferencja pn. Platforma żywnościowa - nowe możliwości obrotu produktami rolno-spożywczymi

Data utworzenia: 17-01-2020 ; Powiat: węgorzewski

Konferencja pn. Platforma żywnościowa - nowe możliwości obrotu produktami rolno-spożywczymi

Od nowego roku pracownicy PZDR Węgorzewo postawili na zdobywanie nowej wiedzy i podnoszenie swoich kwalifikacji.
15 stycznia br. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego wzięliśmy czynny udział w konferencji pn. Platforma żywnościowa - nowe możliwości obrotu produktami rolno-spożywczymi". Prelegentem pierwszej części był Radosław Skudlarz, specjalista DE, zaś drugą część poprowadził Dariusz Mazur, kierownik PZDR Nidzica.

Platforma żywnościowa będzie to giełda stworzona na wzór giełdy papierów wartościowych, ale obracająca nie akcjami, lecz produktami rolnymi.
Giełda rozpocznie działanie w marcu 2020 roku. Na początek, w formie pilotażu, przedmiotem obrotu będzie pszenica.

Na spotkaniu padły liczne pytania, które wywołały burzliwą dyskusję.

Opracowanie: Justyna Nowak