wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Szkolenia dla rolników PS WPR 2023-2027 >>

Szkolenie - Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Jednym z obowiązków wynikających z zapisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących Interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt, jest konieczność przeszkolenia się w zakresie metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich. Wymóg wzięcia udziału w szkoleniu powinien zostać zrealizowany w terminie do 14 marca 2025 roku.

Szkolenie jest dostępne na platformie Moodle, aby wziąć udział w szkoleniu nalezy nacisnąć poniższy link "ROZPOCZNIJ SZKOLENIE", który przekieruje na platformę Moodle.
 

ROZPOCZNIJ SZKOLENIE


Szkolenia jest bezpłatne i kończy się wydaniem każdemu uczestnikowi stosownego zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia należy dostarczyć w formie elektronicznej do ARiMR przez platformę PUE. W przeciwnym razie nastąpi odmowa płatności w ramach deklarowanego Ekoschematu "Dobrostan Zwierząt".

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk