wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Szkolenia dla rolników PS WPR 2023-2027 >>

Szkolenie - Metody ograniczające stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej – szkolenie dla beneficjentów ekoschematu Dobrostan zwierząt

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie wszystkich rolników realizujących interwencję dotyczącą dobrostanu zwierząt, którzy zgodnie z ustawą o PS WPR 2023-2027 zobowiązani są do jednorazowego odbycia szkolenia z zakresu metod ograniczających stosowanie antybiotyków w produkcji zwierzęcej, po którym otrzymają zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. Wymóg ten obowiązuje od 2024 roku.

Uwaga!!!
Zgodnie z §48 ust. 7b rozporządzenia dobrostanowego – w przypadku gdy rolnik nie odbył szkolenia, to nakłada się na niego karę wynoszącą 30% płatności dobrostanowej, jaka by mu przysługiwała, gdyby odbył szkolenie.

Jednym z obowiązków wynikających z zapisów Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ciążącym na wszystkich beneficjentach realizujących Interwencję I.4.6 Ekoschemat – Dobrostan zwierząt, jest konieczność przeszkolenia się w zakresie metod ograniczających stosowanie antybiotyków w chowie zwierząt gospodarskich. Wymóg wzięcia udziału w szkoleniu powinien zostać zrealizowany w terminie do 14 marca 2025 roku.

Szkolenie jest dostępne na platformie Moodle, przez 24 godziny na dobę. Aby wziąć udział w szkoleniu należy nacisnąć poniższy link "ROZPOCZNIJ SZKOLENIE".

Rejestracja na stronie: ROZPOCZNIJ SZKOLENIE

W okresie jesienno-zimowym 2024 roku WMODR planuje przeprowadzić szkolenia stacjonarne oraz webinaria dla osób, które nie skorzystają ze szkolenia ekranowego (dostępnego na plaftormie Moodle).

Każdy rodzaj szkolenia, o którym mowa powyżej, jest bezpłatny i kończy się wydaniem uczestnikowi stosownego zaświadczenia, które będzie honorowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR).

Po ukończeniu szkolenia otrzymane/pobrane zaświadczenie należy załączyć do swojego indywidualnego konta na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ARiMR. Zaświadczenie można dołączyć do wniosku lub, po terminie składania wniosków, w korespondencji z ARiMR z dopisanym numerem sprawy (wymagane) najpóźniej do 21 marca 2025 roku.

Rolnik ubiegający się w kampanii 2024 o przyznanie do płatności dobrostanowej, jest zobowiązany złożyć dokument poprzez aplikację eWniosekPlus. W przypadku dodania dokumentu w trakcie postępowania, tj. po złożeniu wniosku o przyznanie płatności dobrostanowej, należy skorzystać z funkcjonalności "Dokumenty uzupełniające". Jeżeli zaświadczenie jest składane przed udostępnieniem funkcjonalności w zakresie "Dokumenty uzupełniające" na kampanię 2024, można je dostarczyć do ARiMR wysyłając poprzez aplikację eWniosekPlus zmiany do wniosku o przyznanie płatności. Przedmiotowe zaświadczenia można także złożyć w biurze powiatowym ARiMR w formie papierowej lub przesłać pocztą.

Opracowanie: Sylwia Walesieniuk