WMODR >> Strona główna >> Artykuł na głównej stronie >>

Kampania wnioskowa 2022

15 marca rozpoczął się termin składania wniosków o przyznanie płatności:

- bezpośrednich 

- rolno-środowiskowo-klimatycznych (więcej tutaj >>)

- ekologicznych (więcej tutaj >>)

- dobrostanowych (więcej tutaj >>)

Od ubiegłego roku rolnicy nie otrzymują spersonalizowanych wniosków w formie papierowej. Wnioski można składać jedynie elektronicznie za pomocą Aplikacji eWniosekPlus.

W tym roku nie ma dużych, istotnych zmian w zasadach wypełniania wniosków – dochodzi jedna płatność - Uzupełniająca Płatność Podstawowa. Płatność ta przyznawana będzie do następujących rodzajów roślin uprawianych w plonie głównym:

 • zboża,
 • rośliny oleiste – rzepak, rzepik, słonecznik i soja,
 • rośliny wysokobiałkowe – bób, bobik, łubin słodki i groch siewny,
 • rośliny strączkowe – wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita,
 • rośliny strączkowe pastewne,
 • len włóknisty i oleisty,
 • konopie włókniste,
 • rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany, których gatunki są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
 • rośliny motylkowate drobnonasienne,
 • rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków pastewnych,
 • trawy na trwałych użytkach zielonych przeznaczone na susz paszowy,
 • mieszanki roślin motylkowatych drobnonasiennych z trawami na gruntach rolnych innych niż trwałe użytki zielone.

W ramach tej płatności nie będzie obowiązywał limit powierzchni i do jej otrzymania uprawnieni będą wszyscy rolnicy ubiegający się o jednolitą płatność obszarową. Rolnik  powinien we wniosku o przyznanie płatności zaznaczyć pole dotyczące wnioskowania o tę płatność.

Zasady ubiegania się o pozostałe płatności pozostają bez zmian.

Warto jeszcze wspomnieć i uczulić, że grunty rolne, do których rolnicy starają się o płatności muszą pozostawać w dobrej kulturze rolnej. Ponadto, rolnik ubiegający się o płatności w ramach wsparcia bezpośredniego, musi posiadać prawo do użytkowania tych gruntów, czyli tytuł własności, albo umowę dzierżawy.

W innym razie Agencja może odmówić przyznania płatności, a nawet zastosować kary administracyjne.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi podjął decyzję o przedłużeniu do 31 maja 2022 r. terminu składania wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich oraz niektórych płatności w ramach PROW (dotyczy działania Rolnictwo ekologiczne, działania Dobrostan zwierząt, płatności ONW, Działania rolno-środowiskowo-klimatyczne, oraz premii w ramach działania zalesieniowego).

Decyzja jest wynikiem trudnych warunków ekonomicznych, wywołanych dużym wzrostem kosztów prowadzenia działalności rolniczej.

Zmiany do tych wniosków także można składać dłużej – do 15 czerwca 2022 r. Stosowne rozporządzenie zostało podpisane i oczekuje na publikację.

Wnioski będzie można składać również do 25 dni kalendarzowych po terminie, tj. do 27 czerwca 2022 r. (ponieważ 25-26 czerwca przypadają w sobotę i niedzielę). Jednak za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 1 czerwca 2022 r., płatność będzie zmniejszona o 1 proc. należnej kwoty.

Pracownicy Ośrodka sporządzają wszystkie wymienione wyżej wnioski. Zapraszamy do umówienia się na wizytę i rozmowę z doradcami.